Text

Säkerställa hälsa

Jonas Stier, professor i socialt arbete, berättar om sin forskning kopplat till mål 3, att säkerställa hälsa.

utrota fattogdom


Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
vatten och sanitet

Pågående forskningsprojekt