Text

Hej student!

Hej student!

Ny student

Välkommen till MDU! På sidan Ny student hittar du allt du behöver veta och göra för att få en bra start.

Ny student

Ladok

I Ladok för studenter hittar du din studie­översikt och anmäler dig till tentamen.

Canvas lär­platt­form

Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser. Här lämnar du in studie­uppgifter och håller kontakt med lärare och andra studenter.

Schema och termins­tider

Sök på schema, program­schema, termins- och tentamenstider.

Student­­mejl

Din studentmejl finns i Office 365 som är en web­baserad paket­lösning.

Aktuellt

Sommartider hej hej!

För er som inte kan få nog av studierna finns det lite andra tider att förhålla sig till i sommar här på MDU.

Läs mer

Ställ dina frågor om digital salstenta

Inför tentamens- och omtentamensveckorna anordnas fyra digitala träffar där du kan ställa dina frågor om digital salstenta.

Läs mer

Nu inför vi multifaktorautentisering (MFA)

Vi jobbar kontinuerligt med att våra IT-tjänster på MDU ska vara säkra, därför kommer vi införa MFA (multifaktorautentisering, tvåstegsverifiering) för alla studenter.

Läs mer

IT-stöd

På MDU används det trådlösa nätverket Eduroam. Eduroam är ett internationellt samarbete mellan de flesta högskolor och universitet i samtliga världsdelar.

Studentkontot ger dig tillgång till universitetets studentdatorer, Ladok, studentportal, lärplattform Canvas och studentmejl.

Här hittar du information om programvaror som är installerade i våra allmänna datorsalar. Våra biblioteksdatorer har endast standardutbudet installerat.

Du har även möjlighet att installera vissa programvaror på din egen dator. Då behöver du logga in med din studentmejl.

I Ladok hittar du din studie­översikt och anmäler dig till tentamen.

Canvas lärplattform används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser. Här lämnar du in studie­uppgifter och håller kontakt med lärare och andra studenter.

Zoom är vårt videomötesverktyg som kan användas både för föreläsningar och för olika gruppaktiviteter.

Din studentmejl finns i Office 365 som är en webbaserad paketlösning som ger dig möjlighet att arbeta med e-post och dokument via webben, samt spara filer i OneDrive for Business. Du har också möjlighet att installera Microsoft Office på upp till fem privata datorer så länge du är student på MDU.

För att kunna använda universitetets skrivartjänst, Eduprint, behöver du ha ett studentkonto och ett konto för utskrift.

Stöd under din studietid

Onlinekursen Språka på akademiska är helt kostnadsfri och framtagen speciellt för dig som har svenska som andraspråk. Du kan också få hjälp med dina specifika andraspråksproblem över mejl.

Om du upplever problem under tiden du pluggar på universitetet kan du får hjälp av vår studentombudsman.

Studentombudsmannen kan exempelvis:

 • lyssna och diskuterar frågor som rör universitetets verksamhet
 • ge stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter
 • hjälpa studenter som upplever sig diskriminerade
 • vägleda studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Det finns flera olika sätt att vara med och påverka din utbildning och studiemiljö på universitetet.

Via systemet Aj, Oj, Halloj kan du anmäla skador, olyckor eller förbättringsförslag om din studiemiljö på MDU.

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning/funktions­variation finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid.

Om du har frågor om studieval och arbetsmarknad kan du vända dig till någon av universitetets studievägledare. De hjälper dig som behöver vägledning i att fatta beslut kring vilken utbildning eller vilka kurser som passar dina mål och framtidsyrke. Studievägledarna vid MDU har tystnadsplikt.

Det akademiska skrivandet är en naturlig del av alla utbildningar på universitetsnivå. Som avslutning på ditt program ska du skriva ett examensarbete vilket ställer höga krav på ditt skriftspråkskunnande.

På universitetsbiblioteket kan du alltid få hjälp till självhjälp med informationssökning, källkritik, referenshantering och referenshanteringsprogram. I första hand kan du komma på drop-in på plats eller på Zoom tisdagar och torsdagar klockan 12–13.

Som student är det viktigt att utveckla sitt bästa sätt att lära och att vara bra på studieteknik innebär som regel många saker. Det handlar om att planera, skaffa sig bra studievanor, kunna motivera sig när något är svårt, ha koll på sin hjärna, förstå hur minnet fungerar, veta vad som krävs för att verkligen lära sig något - och mycket mer.

Här hittar du som student information om hur du ska agera vid brand, en eventuell olycka eller annan allvarlig händelse.

Dina studier

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Information om de kurser som lagts ned vid MDU. Universitetet erbjuder tre tillfällen för slutexamniationer för avvecklade kurser.

Alla blanketter samlade på en sida.

Den kurslitteratur du behöver hittar du kursplanen.

Du kan söka efter schema, programschema, terminstider och tentamenstider.

Regler och anvisningar som kan vara till hjälp inför och under examination.

Om du redan läst kurser som du anser motsvarar delar av den utbildning du studerar kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade.

Du kan söka fram utbildningsplaner och kursplaner. Du kan söka på utbildningens namn, programkod eller kurskod.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i flera utbildningar på universitetet

Studentaktiviteter

Wednesdays for Writing, drop-inhandledning

 • 2024-04-17 12:30–16:30
 • 2024-05-15 12:30–16:30
 • 2024-05-29 12:30–16:30
 • 2024-06-12 12:30–16:30
Zoom
Varannan onsdag kan du få digital handledning kring allt som rör akademiskt läsande och skrivande. Träffa våra pedagogiska utvecklare med språkinriktning som har stor erfarenhet av undervisning och handledning i akademiskt språk.

Ställ dina frågor om digital salstenta

 • 2024-05-17 12:00–13:00
 • 2024-05-20 12:00–13:00
 • 2024-05-24 12:00–13:00
 • 2024-05-27 12:00–13:00
Digitalt via Zoom
Inför tentamens- och omtentamensveckorna anordnas fyra digitala träffar där du kan ställa dina frågor om digital salstenta.

Avslutningshögtid 14 juni

 • 2024-06-14
Västerås Kongress
Är det dags för examen i juni? Vi vill fira med dig och tacka för att du valde att plugga på MDU.

Studentlivet

Mälardalens studentkår (MDSU) är den officiella studentkåren vid MDU och är verksamma på båda campusorterna. Det finns också en mängd linjeföreningar som ger dig möjlighet till ett rikt studentliv.

Som student på MDU kan du engagera dig på olika sätt.

Jobba som studentambassadör och få värdefulla erfarenheter och kontakter.

Som student kan du jobba extra som mentor åt en annan student på universitetet. Det innebär att du hjälper till med studieplanering och struktur. Att arbeta som mentor är utvecklande och en merit i det framtida arbetslivet.

Våra huvudcampus finns centralt i Eskilstuna och Västerås.

På våra campus hittar du en mängd lokaler och utrymmen som du som student kan använda fritt. Det finns grupprum för grupparbeten, öppna studieplatser och datasalar med viss typ av programvara.

Studenter och medarbetare vid MDU åker gratis med bussarna mellan campusorterna Eskilstuna och Västerås. Detta gäller måndag – fredag, helgfri dag, under hösttermin och vårtermin. MDU-kortet används som färdbevis.

Som student är du försäkrad mot olycksfall under tiden du befinner dig på campus samt under resor mellan din bostad och campus. Försäkringen täcker även tiden som du studerar hemma.

Våra ordningsregler inne på campus finns till för att alla ska känna sig säkra och trygga. Många är självklara; som att du inte ska skräpa ner eller störa andra.

Men det finns fler regler som är viktiga att känna till. Om du bryter mot dem kan du hamna i disciplinnämnden som i värsta fall kan leda till avstängning.

Du får till exempel inte:

 • Släppa in någon på campus som inte pluggar här när du behöver använda MDU-kortet för att komma in.
 • Åka kickbikes, longboards, skateboards, inlines eller liknande.
 • Dricka alkohol, röka, vejpa eller motsvarande.
 • Ta med dina husdjur (om de inte jobbar som ledar- eller assistanshund)
 • Gejma, övernatta eller använda campus som en fritidsgård.
 • Fota, filma eller spela in ljudet under föreläsningar, seminarier, andra undervisningssituationer eller examination om du inte fått tillstånd till det.
 • Ta med barn till undervisningen eller när du skriver tenta, om du inte fått tillåtelse.

Att börja studera innebär ofta en förändring för din ekonomi. Kanske flyttar du hemifrån och ska stå på egna ben för första gången med din helt egna inkomst.

Det finns vissa stipendier att söka som riktar sig särskilt till dig som är MDU-student.

Mecenatkort

Som student kommer du automatiskt att bli erbjuden ett Mecenatkort. Mecenatkortet ger dig som student tillgång till rabatter på tusentals produkter och tjänster från både världsledande varumärken och butiken på hörnet.

Du hittar ditt mecenatkort genom att ladda ner Mecenats app och logga in. Om du istället vill ha ditt mecenatkort hemskickat så ansöker du själv om det hos Mecenat.

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Jobb och framtid

Hela 86 procent av MDU:s studenter har ett jobb inom det område de pluggat ett år efter examen. Om du redan under studietiden tar reda på vad du vill jobba med ökar dina chanser att få drömjobbet.

Läs mer

Studera utomlands

Som student vid MDU finns det möjlighet till utbytesstudier. Det innebär att du kan genomföra en termin eller ett läsår utomlands vid ett lärosäte som MDU har utbytesavtal med.

Läs mer

Återvändande student

Är du en tenta kort från examen? Kom livet i vägen? Det är aldrig för sent att ta upp dina studier och komma i mål. Vi hjälper dig att komma igång.

Läs mer