Text

Studievägledning

Om du har frågor om studieval och arbetsmarknad kan du vända dig till någon av universitetets studievägledare. De hjälper dig som behöver vägledning i att fatta beslut kring vilken utbildning eller vilka kurser som passar dina mål och framtidsyrke.

 • Vad behöver jag göra för att börja studera på MDU?
 • Vilka yrkesmöjligheter finns efter utbildningen?
 • Hur är det att studera på universitet?

Det är några av de frågor som många ställer sig innan man tar steget att läsa en universitetsutbildning. I samtal med studievägledare får du olika verktyg att fatta väl underbyggda beslut inför val av studier och arbetsmarknad. Samtalet utgår från dig som individ och du får hjälp att utforska vilka möjligheter och alternativ som finns. Se studievägledaren som ett samtalsstöd på vägen men att det är du som tar besluten.

Studievägledarna vid MDU har tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen kapitel 23:5§.


Frågor och svar

Det finns flera sätt för dig att komma närmare ett val av utbildning och yrkesområde som känns intressant för dig. Nedan ser du några frågor som kan hjälpa dig att komma vidare med dina funderingar.

 • Vilka är mina intressen?
 • Vilka är mina egenskaper?
 • Vad vill jag lära och utveckla hos mig själv?
 • Vilka yrken och utbildningar verkar intressanta? På vilka sätt verkar de intressanta?
 • Är jag behörig? Vad krävs för att jag ska kunna börja en viss utbildning?

Skriv gärna ner dina funderingar och svar då det kan hjälpa dig att få en överblick av dina tankar.

Är du osäker på vilken typ av utbildning som passar just dig kan ett samtal med en studievägledare också hjälpa dig att fatta beslut. Se en studievägledare som en neutral samtalspartner.

I samtal med studievägledare får du olika verktyg att fatta väl underbyggda beslut inför val av studier och arbetsmarknad. Samtalet utgår från dig som individ och du får hjälp att utforska vilka möjligheter och alternativ som finns. Se studievägledaren som ett samtalsstöd på vägen men att det är du som tar besluten.

För att kunna påbörja en utbildning på MDU behöver du ha grundläggande behörighet. Det finns flera sätt att uppnå grundläggande behörighet. Genom exempelvis utbildning inom gymnasieskolan, vuxenutbildning, folkhögskola eller en utländsk gymnasieutbildning kan du få grundläggande behörighet.

Om du saknar en komplett utbildning på gymnasienivå finns möjlighet att komplettera din utbildning genom studier vid exempelvis vuxenutbildningen i din hemkommun. Möjlighet kan också finnas att få grundläggande behörighet genom att ansöka på reell kompetens. Mer information om vad grundläggande behörighet innebär och utbildningsformer för att uppnå behörighet finner du på antagning.se.

Om du studerar med en examen som mål finns specifika krav för varje examen. Vissa examina går endast att uppnå via program (särskilt de som leder till en yrkesexamen), andra examina kan också uppnås via fristående kurser.

Ett program består av kurser som tillsammans uppfyller examenskraven för den utbildning du läser. Om du däremot läser via fristående kurser är det viktigt att du kontinuerligt stämmer av med studievägledare inom ditt ämne så att dina kurser motsvarar examenskravet.

En annan skillnad mellan att läsa program och fristående kurser är att du som programstudent har platsgaranti till obligatoriska kurser inom programmet så länge du uppfyller behörighetskraven, medan du som fristående student måste konkurrera om platserna inför varje kurs.

Möjlighet finns också att läsa fristående kurser en kortare period för exempelvis kompetensutveckling eller om du är nyfiken på att prova på ett ämne.

De flesta utbildningsprogram startar på höstterminen men det finns även program som startar på vårterminen. Utbudet av fristående kurser är ungefär lika stor till höst som vårtermin.

Till höstens utbildningsstarter är ansökningsperioden från mitten av mars till mitten av april med några få undantag. Till vårterminen ansöker du från mitten av september till mitten av oktober. Exakta datum för din ansökan hittar du på Antagning.se Länk till annan webbplats.. På sidan hittar du även ansökningsdatum till sommarkurser.

Är du osäker på om dina betyg räcker för att komma in på den utbildning du tänkt söka? Då kan högskoleprovet vara ett alternativ. Här hittar du mer information om högskoleprovet. www.studera.nu Länk till annan webbplats.

Det kan också finnas möjligheter att läsa om kurser för att försöka höja betyg från gymnasiet via vuxenutbildningen i din hemkommun – kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Om du kan tänka dig att ansöka utbildningen till flera högskolor och universitet ökar det också dina chanser. Kanske det finns andra utbildningar du också kan ansöka till som leder till liknande yrken?

Vi har samlat massor av information för dig som Ny student här på mdu.se som du kan ta del av, men du kan även kontakta Studenttorget för att få hjälp.

Utbildningsplan, programschema, kursplan och litteraturlista:

Om du läser ett program hittar du namn och kurskoder på de kurser du kommer att studera kommande terminer i ditt programschema via sidan ovan.

Det finns flera olika stöd -och servicefunktioner som du kan ta del av som student.

Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student få råd och stöd under din studietid av kuratorer och friskvårds­pedagog. Alla besök är kostnadsfria, de har tystnadsplikt och för inte journal.

Här nedanför kan du se exempel på vad samtalen kan handla om, men du behöver inte veta exakt vad du behöver hjälp med.

 • stress
 • nedstämdhet, oro, ångest eller talängslan
 • studiesvårigheter, prestationskrav eller att du alltid skjuter upp saker till sista stund
 • livskriser, dödsfall eller sjukdomsfall
 • relationsproblem
 • hälso- och livsstilsfrågor som sömn, mat, motion, alkohol eller tobak

Att studera med en funktionsnedsättning

MDU erbjuder olika typer av stöd och hjälp för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna läsa på universitetet på lika villkor som andra.

Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar dina studier. Stödet utformas utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur.

Studieteknik

Tenta på gång? För mycket att läsa in på för kort tid? Ta det lugnt. Med en bra studieteknik ökar dina chanser att lyckas med studierna. Goda studievanor hjälper dig inte bara att lära dig nya saker utan håller även stressen borta. Här får du värdefulla tips på vägen.

För dig som är i behov vägledning och information om dina studier är du välkommen att kontakta en studievägledare. Du kan också få hjälp med studieplanering av oss. Vi har en studievägledare för varje utbildningsprogram för dig som studerar hos oss men också centrala studievägledare som hjälper dig som funderar på att ta steget till en högre utbildning. Central studievägledare kan också hjälpa dig som studerar kurser och program och önskar vägledning om dina studier och framtida yrken.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra studievägledare både på generell och programspecifik nivå.

Högskolor och universitet kan utfärda två olika slags examina, yrkesexamen eller generell examen (kandidatexamen).

Yrkesexamen är en examensform för utbildningar som leder fram till särskilda yrken. För att kunna få en yrkesexamen behöver du läsa ett program som leder till rätt yrkesexamen och följer programmets utbildningsplan. Ofta krävs en yrkesexamen för att kunna söka legitimation, främst inom skolans värld och inom vården.

Generell examen är mer allmän och inte lika detaljstyrd som en yrkesexamen, vad gäller det innehållet av kurser i examina. UKÄ:s definition av generell examen, är att det är en icke yrkesbestämd examen, som uppnås efter högskoleutbildning med viss inriktning, varav en del inom ett huvudsakligt område, fastställt av berört lärosäte. Det innebär att du kan ta ut en generell examen efter att ha läst något av våra program, men du kan även plocka ihop olika fristående kurser och ta ut en generell examen. Generell examen på grundnivå är högskole- och kandidatexamen, och på avancerad nivå magister- och masterexamen.

Hos oss på MDU har vi följande yrkesexamina:

 • Barnmorskeexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Fysioterapeutexamen
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Socionomexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Speciallärarexamen
 • Specialpedagogexamen
 • Ämneslärarexamen


För att ta del av prognoser om hur efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut för olika yrken kan du besöka Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Framtid.se Länk till annan webbplats. där du hittar prognoser för yrken inom många olika områden.

När du är antagen som student hos oss på MDU har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare studier. Det kan vara möjligt att ansöka om senare del av program om du redan har läst kurser som motsvarar tidigare terminer av ett program.

Ett studieuppehåll innebär att du gör en tillfällig paus i dina studier men planerar att fortsätta plugga en termin senare. För de program som startar en gång per läsår gäller studieuppehåll för två terminer. Om du har särskilda skäl och kan visa det med ett intyg, kan du få ditt studieuppehåll beviljat med garanterad plats på utbildningen. Särskilda skäl kan vara sociala eller medicinska. Andra omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag kan också räknas som särskilda skäl.

Om du gör ett uppehåll utan att meddela universitetet, förlorar du din plats. Därför kan det vara bra att diskutera ett eventuellt uppehåll med en studievägledare. Kom ihåg att även meddela CSN, om du har studiemedel.

Om du inte vill fortsätta studierna på ett program som du börjat kan du anmäla studieavbrott. Det betyder att du säger upp din studieplats. Om du har studiemedel behöver du även meddela CSN. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Om du planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i stället ansöka om studieuppehåll.

Kontakta eller boka möte med en studievägledare

Studievägledare för generella frågor

Om du har generella frågor som rör studieval och utbildning är du välkommen att boka en tid med våra centrala studievägledare.

Ställ en fråga till centrala studievägledningen

Du kan också höra av dig till studievagledning@mdu.se för att komma i kontakt med en studievägledare.

Mejla studievagledning@mdu.se

Digitalt drop-in

Funderar du på att börja studera eller är du student hos oss och har frågor om dina studier? Välkommen till oss centrala studievägledare där du kan ställa frågor, stora som små om studier och arbetsmarknad. Varje onsdag kan du besöka vårt digitala drop-in klockan 12:00-12:45. Observera: tillfället onsdagen den 9 november är inställt.

Anslut till digitalt drop-in

Boka telefontid

Telefontid på 15 minuter för kortare frågor angående våra utbildningar, ansökan, behörighet, urval eller andra frågor om universitetsstudier.

Boka telefontid

Boka digitalt möte

Här kan du boka ett möte med våra centrala studievägledare för generella frågor.

Boka digitalt möte

Boka fysiskt möte

Välkommen att boka tid med central studievägledare på campus Eskilstuna eller campus Västerås

Boka fysiskt möte

Boka ett gruppbesök

Vill du besöka oss med en grupp elever/deltagare för vägledning och information om universitetsstudier?

Mejla studievagledning@mdu.se

Studievägledare för programspecifika frågor

MDU:s studievägledare på program- och kursnivå kan svara på frågor om specifika program och ämnen, kursval, studieplanering, examen och mycket mer.

Kontakta studievägledarna via mejl, telefon eller via MDU:s bokningssystem.

Studievägledare på EST

Fråga Charlotte Johansson om:

 • Internationella marknadsförings­programmet
 • International Business Management
 • Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Magisterprogrammet i internationell marknadsföring
 • Masterprogrammet i hållbara energisystem
 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling
 • Kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och historia

Fråga Britt-Marie Hagman om:

 • Ekonomprogrammet
 • Civilingenjörs­programmet i energisystem
 • Högskoleingenjörs­programmet i byggnadsteknik
 • Högskoleingenjörs­programmet i energiteknik
 • Kurser inom byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap och statistik

Fråga Susanne Porswald om:

 • Civilingenjörs­programmet i industriell ekonomi

Boka tid för vägledning, industriell ekonomi Länk till annan webbplats.


Fråga Caroline Sandberg om om:


Studievägledare på HVV

Fråga Maud Andersson om:

 • Sjuksköterske­programmet (Eskilstuna, Nyköping)
 • Fysioterapeut­programmet
 • Kurser inom medicin, fysioterapi, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap

Fråga Eleonore Mihaljuk om:

 • Sjuksköterskeprogrammet (Västerås)
 • Specialistsjuksköterske­program
 • Barnmorskeprogrammet

Fråga Jenny Eklund om:

 • Beteendevetenskapliga programmet
 • Folkhälsoprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Kurser inom psykologi och sociologi
 • Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin
 • Masterprogrammet i socialt arbete
 • Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Studievägledare på IDT

Fråga Helen Lundblad om:

 • Informationsdesign – informativ illustration
 • Informationsdesign – interaktionsdesign
 • Informationsdesign – rumslig gestaltning
 • Informationsdesign – textdesign
 • Innovationsprogrammet
 • Högskoleingenjörs­programmet i produktion och produktdesign
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram
 • Masterprogrammet i innovation och design
 • Kurser inom informationsdesign, innovationsteknik och produkt- och processutveckling

Boka tid med mig genom att mejla eller ringa mig!

Fråga Malin Åshuvud om:

 • Datornätverk och datakommunikation
 • Högskoleingenjörs­programmet i nätverksteknik
 • Datavetenskapliga programmet
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem
 • Masterprogrammet i programvaruteknik
 • Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system
 • Kurser inom ämnesområdena datavetenskap, elektronik och flygteknik

Studievägledare på UKK

Boka tid med mig genom att mejla eller ringa mig!

Fråga Åse By om:

 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - verksamhetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - arbetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4–6
 • Specialpedagogprogrammet
 • Speciallärar­programmet inriktning: språk-, skriv och läsutveckling, matematikutveckling, utvecklingsstörning
 • Speciallärar­utbildningen - Lärarlyftet
 • Fristående kurser inom specialpedagogik
 • Fristående kurser inom pedagogik
 • Tekniskt basår

Tid för samtal bokas genom att mejla eller ringa

Fråga Ann Hagernäs om:

 • Lärarprogrammet
 • Förskollärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet
 • Masterprogrammet i didaktik
 • Kurser inom ämnesområdet didaktik
 • Lärare och handledning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) årskurs 7-9 och gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) årskurs 4-6

Fråga Malin Lundin om:

 • Analytical finance
 • Master’s programme in Financial Engineering
 • Kandidatprogrammet i teknisk matematik
 • Masterprogrammet i teknisk matematik
 • Språk- och kommunikations­programmet
 • Kandidatprogrammet i språk och humaniora
 • Kurser inom engelska, svenska, svenska som andraspråk, tyska, litteraturvetenskap, matematik och fysik

Fråga Staffan Sandström om:

 • Kammarmusik­programmet
 • Kurser inom kammarmusik

Studievägledare på EST

Fråga Charlotte Johansson om:

 • International Business Management
 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Magisterprogrammet i internationell marknadsföring
 • Masterprogrammet i hållbara energisystem
 • Kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och historia

Fråga Britt-Marie Hagman om:

 • Ekonomprogrammet
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem

 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
 • Kurser inom byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap och statistik

Fråga Susanne Porswald om:

 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Boka tid för vägledning, Industriell ekonomi. Länk till annan webbplats.


Fråga Caroline Sandberg om om:

 • Statsvetarprogrammet
 • Kurser inom statsvetenskap

Boka tid för vägledning, statsvetenskap Länk till annan webbplats.


Studievägledare på HVV

Fråga Maud Andersson om:

 • Fysioterapeutprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Kurser inom medicin, fysioterapi, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap

Fråga Eleonore Mihaljuk om:

 • Barnmorskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet (Västerås)
 • Specialistsjuksköterskeprogram

Fråga Jenny Eklund om:

 • Beteendevetenskapliga programmet
 • Folkhälsoprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin
 • Masterprogrammet i socialt arbete
 • Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad
 • Kurser inom psykologi och sociologi
 •  

Studievägledare på IDT

Fråga Helen Lundblad om:

 • Informationsdesign – informativ illustration
 • Informationsdesign – interaktionsdesign
 • Informationsdesign – rumslig gestaltning
 • Informationsdesign – textdesign
 • Innovationsprogrammet
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram
 • Masterprogrammet i innovation och design
 • Kurser inom informationsdesign, innovationsteknik och produkt- och processutveckling

Fråga Malin Åshuvud om:

 • Datornätverk och datakommunikation
 • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik
 • Datavetenskapliga programmet
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem
 • Kandidatprogrammet i tillämpad AI
 • Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system
 • Kurser inom ämnesområdena datavetenskap, elektronik och flygteknik


Boka tid med mig genom att mejla eller ringa mig!

Studievägledare på UKK

Fråga Åse By om:

 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - verksamhetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - arbetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4–6
 • Specialpedagogprogrammet
 • Speciallärarprogrammet inriktning: språk-, skriv och läsutveckling, matematikutveckling, utvecklingsstörning
 • Speciallärarutbildningen - Lärarlyftet
 • Fristående kurser inom specialpedagogik
 • Fristående kurser inom pedagogik
 • Tekniskt basår

Fråga Ann Hagernäs om:

 • Lärarprogrammet
 • Förskollärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet
 • Masterprogrammet i didaktik
 • Kurser inom ämnesområdet didaktik
 • Lärare och handledning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Fråga Malin Lundin om:

 • Analytical finance
 • Master’s programme in Financial Engineering
 • Kandidatprogrammet i teknisk matematik
 • Masterprogrammet i teknisk matematik
 • Språk- och kommunikationsprogrammet
 • Kandidatprogrammet i språk och humaniora
 • Kurser inom engelska, svenska, svenska som andraspråk, tyska, litteraturvetenskap, matematik och fysik

Fråga Staffan Sandström om:

 • Kammarmusikprogrammet
 • Kurser inom kammarmusik

 Frågor och funderingar?

Mejla studievagledning@mdh.se för att komma i kontakt med en studievägledare.
Telefon: 021-10 13 50, telefontid: måndagar och onsdagar klockan 10:00-12:00.

Detta gäller även om du arbetar inom skolan, vuxenutbildning, arbetsförmedling
eller liknande och är intresserad av att få mer information om högskolestudier.