Text

Mälardalens studentkår

Vi arbetar tillsammans med Mälardalens studentkår för att du ska få en så givande studietid som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att påverka din utbildning och ge dig en trygg plattform att stå på när dina studier avslutas.

Studentkåren

Mälardalens studentkår (MDSU) är den officiella studentkåren vid MDU och är verksamma på båda campusorterna. MDSU består av studenter som arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt genom att anordna studiesociala aktiviteter och möjligheter att skapa nätverk inom näringslivet. Målet är att alla medlemmar ska vara trygga och känna att de tillhör en positiv gemenskap. MDSU arbetar också för studenters rättighet att påverka sin utbildning och studiemiljö.

Medlemmar i studentkåren har också förmåner i form av bland annat rabatter.

Linjeföreningar

Vid MDU finns linjeföreningar som arbetar för att göra din studietid så bra som möjligt. Linjeföreningarna består av ideellt engagerade studenter och är knutna till särskilda program vid universitetet. De arbetar huvudsakligen med utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter. Dessutom fyller de en viktig funktion vid introduktionen av nya studenter på universitetet genom fadderverksamheten. I det arbetet delar de med sig av sina erfarenheter och välkomnar de nya studenterna till MDU så de får en möjlighet att känna sig som en del av gemenskapen.

Studentinflytande

Ett av MDU:s och MDSU:s viktigaste uppdrag är att se till att du har möjlighet att påverka din utbildning genom studentinflytande. Det är för att säkra kvaliteten i alla utbildningar utifrån ett studentperspektiv. Mycket av studentkårens arbete är förebyggande. Exempel på frågor som drivits till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med utbildningslinjen, bättre kursvärderingar och påminnelse till salstentamen.

En studentrepresentant är en person som utses av MDSU för att representera andra studenter i frågor som handlar om utbildning och studiemiljö på MDU. Studentrepresentanten kallas till olika möten på universitetet och har möjlighet att vara med och påverka beslut som tas.

Din studiemiljö

Det viktigt att du som student berättar vad du tycker. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka din studiemiljö.

Läs mer

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Mälardalens studentkår?

Kontakta studentkåren