Text

Stipendier

Aktuella stipendium listade nedan riktar sig särskilt till dig som är MDU-student. Stipendier delas ut efter olika kriterier som kan vara utifrån vilka ämnen och på vilken nivå du läser, om du ska läsa utomlands eller har anknytning till en viss ort. Mer information och fullständig lista med kriterier finns på tillhörande länk.

Namn

Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond 2022

Summa

  • För 2022 års stipendium kommer 1-3 stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2022 uppgår till max 60 000 kr.

Information

  • Behörig sökande är kvinnlig student vid MDU inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik.
  • Även utländska studenter kan söka
  • Student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Ansökningsperiod

Sök senast 24 maj 2022

Namn

Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium

Summa

20 000 SEK

Information

Ansökningsperiod

1 juni – 31 augusti

Namn

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne

Summa

10 000 SEK

Kriterier som den sökande ska uppfylla

  • Väsentlig anknytning till Eskilstuna.
  • Får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.
  • Ska ha bra slutbetyg från gymnasiet.
  • Ett års studier vid universitet eller motsvarande ska vara avklarade.

Ansök senast

18 september