Text

Välkommen som ny student

Grattis till ett bra val. Vad roligt att du valt att studera vid MDU. Här hittar du information om vad du behöver göra när du blivit antagen.

1. Tacka ja till din utbildning

När du fått ditt antagningsbesked måste du tacka ja till din antagning på antagning.se innan du kan registrera dig. Om du ångrar ditt studieval ska du lämna återbud på din anmälan på antagning.se. På så sätt lämnar du platsen till någon annan sökande. Du som är antagen utan svarskrav kan hoppa över denna punkt och gå vidare till punkt 2.

2. Skapa ett studentkonto

Du som är antagen och har tackat ja till en kurs eller ett program på antagning.se behöver ett studentkonto för att kunna logga in på datorer, e-post samt övriga IT-tjänster. Du som börjar dina studier hos oss under vårterminen 2023 kan beställa ditt studentkonto från 9 januari. Under de första dagarna kan det ta upp till 6 timmar innan ditt konto är skapat och ytterligare en timma innan du kan logga in i lärplattformen Canvas.

3. Registrera dig

Du som är antagen till en kurs eller ett program måste registrera dig, annars förlorar du din plats. Registrering för vårterminen 2023 öppnar den 9 januari. För kurser som börjar senare på terminen öppnar registreringen en vecka innan kursstart och stänger söndag samma vecka som kursstarten. Är du antagen till ett program ska du registrera dig på kursen/kurserna i programmet, då blir du automatiskt registrerad på programmet och platsen är din. Är du antagen efter registreringsperiodens slut kan du mejla studenttorget@mdu.se för att få hjälp med registreringen. Kom ihåg att ange rätt kontaktuppgifter till dig när du gör registreringen och se till att dina kontaktuppgifter, som telefonnummer och mejl, alltid är uppdaterade och aktuella under hela din studietid.

4. Beställ MDU-kort

MDU-kortet är ett personligt kort som du använder för att komma in på campus, i universitetets lokaler och för att skriva ut. Det är dessutom färdbevis för gratisbussarna mellan campus Eskilstuna och Västerås. Om du har behov av ett MDU-kort så kan du beställa det efter att du har registrerat dig, dock tidigast en (1) vecka före kursstart.

5. Introduktion

Varmt välkommen till introduktionen för dig som ny student! Introduktionen består av tre delar: introduktionsfilmer med nyttig information om dina studier, en introduktion på campus samt linjeföreningarnas rookieperiod.

6. Program- och kursstart

Vårterminen 2023 börjar den 16 januari. Genom länken nedan kan du söka efter din kurs eller ditt program för information om plats och tid. Du som är programstudent har både program- och kursstart. Information om vilka kurser som ingår i ditt program hittar du i ditt programschema eller i Ladok.

På nedanstående program måste du även närvara vid ett obligatoriskt upprop:

 • Barnmorske­programmet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet 4-6
 • Grundlärarprogrammet f-3
 • Grundlärarprogrammet f-3, arbetsintegrerat
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeutbildningarna
 • Ämneslärarprogrammet

Om du får förhinder och inte kan närvara på uppropet på något av ovanstående program måste du meddela det till antagningen vid MDU Länk till annan webbplats., annars förlorar du din plats. Observera att det även är obligatoriska upprop på samtliga kurser inom sjuksköterskeprogrammet. På alla andra program behåller du din plats genom att registrera dig på de första kurserna i programmet.

Om du ångrar ditt studieval ska du lämna återbud på din anmälan på antagning.se. På så sätt lämnar du platsen till någon annan sökande.

Observera! Du som ansöker om tillgodoräknande av kurs under aktuell eller kommande termin och har obligatoriskt upprop ska registrera dig, delta i obligatoriskt upprop om sådant finns och följa den/de kurs/er du ansökt om att få tillgodoräknad/e under tiden ansökan handläggs (Gäller främst de programstudenter med obligatoriskt upprop som önskar tillgodoräkna sig programmets första kurs).

7. Studentwebben

På studentwebben hittar du mer information om dina studier på program och kurs eller om du ska studera på distans. Här kan du även hitta information om kursplaner med litteraturlistor, schema och de plattformar och system som du som student använder under din studietid.

Stöd under studietiden

Studievägledare

Om du har frågor som rör studieval och arbetsmarknad kan du vända dig till någon av våra studievägledare.

Studenttorget

Studenttorget hjälper dig med alla typer av frågor. Om inte personalen kan ge dig svaret direkt så får du veta vart du kan vända dig för att få mer information.

Din studiemiljö

För oss är det viktigt att du har möjlighet att påverka din studiemiljö samt att du får det stöd du behöver under din studietid.

Mälardalens studentkår

Mälardalens studentkår (MDS) är den officiella studentkåren vid MDU. Tillsammans med MDS arbetar vi för att alla studenter ska få en så bra studietid som möjligt genom studentinflytande.

Studieteknik

Med en bra studieteknik ökar dina chanser att lyckas med studierna. Goda studievanor hjälper dig inte bara att lära dig nya saker utan håller även stressen borta. Här får du värdefulla tips på vägen.

Kom igång med dina studier

Studentkonto och registrering

Kom ihåg att skapa ett studentkonto och registrera dig. Du som är antagen till en kurs eller ett program måste registrera dig, annars förlorar du din plats.

Kurser inom ditt program

Ta reda på vilka kurser som ingår i ditt program. Detta gör du med hjälp av ditt programschema. Sök efter ditt program genom att ange namn eller programkod.

Kurslitteratur

Ta reda på vilken kurslitteratur du behöver för att klara av dina studier. Detta gör du med hjälp av kursplanen. Sök efter kursplanen genom att ange kursens namn eller kurskod.