Text

Så fungerar det att studera på universitet

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Antagning och behörighet

Det krävs att du har vissa förkunskaper för att du ska bli antagen till en kurs eller ett program. De kunskaper som behövs kallas grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet kan du få exempelvis från gymnasiet, vuxenutbildning, folkhögskola, utländsk utbildning samt genom yrkeserfarenhet. För vissa program eller kurser krävs att du har särskild behörighet. Det kan till exempel innebära att du behöver ha läst extra mycket matematik om du planerar att läsa ett ingenjörsprogram.

Distans eller på campus

De flesta kurser och program på MDU läser du på campus, i universitetets lokaler i Eskilstuna eller i Västerås. Du träffar andra i klassen under bland annat föreläsningar, grupparbeten och laborationer. Det går också att studera vissa kurser och program på distans. Det innebär att du jobbar mer självständigt och att du framförallt håller kontakten med lärare och andra studenter via nätet.

Examen efter studierna

En examen är ett bevis på att du har klarat din utbildning. En generell examen visar att du är kunnig inom ett visst ämne, till exempel kandidat- och magisterexamen. En yrkesexamen kräver fler kompetenser än bara inom ett ämnesområde och visar att du är kunnig inom ett visst yrke, till exempel högskole- och civilingenjörsexamen och sjuksköterskeexamen. När din utbildning är klar ansöker du själv om att få ditt examensbevis.

Grund- och avancerad nivå

MDU erbjuder program och kurser både på grund- och avancerad nivå. Är du nybörjare börjar du på grundnivå och kan sedan fortsätta plugga på avancerad nivå. Exempel på utbildningar på grundnivå är exempelvis ekonomprogram, lärarprogram och högskoleingenjörsprogram, det vill säga alla program som man kan ansöka till som kräver grundläggande samt eventuellt särskild behörighet. Exempel på utbildningar på avancerad nivå är magister- och masterprogram.

Högskolepoäng och studietakt

Ett läsår är indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin och 60 hp per år. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Ditt schema kan alltså se olika ut under olika veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp. En del utbildningar erbjuds på deltid, till exempel halvfart eller kvartsfart. Då får du färre högskolepoäng per vecka och du förväntas också studera färre timmar varje vecka.

Program eller fristående kurs

På MDU finns program och kurser inom en mängd olika områden. Du kan välja att läsa antingen fristående kurser eller kurser som satts ihop till ett helt program och som leder till en examen. Som programstudent har du platsgaranti till kurserna i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa av kurserna inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

Väljer du fristående kurser istället för ett färdigt program, kan du själv välja vilka kurser du vill läsa. Det finns möjlighet att få hjälp med studieplanering av studievägledare.

Studera med funktionsnedsättning

MDU erbjuder olika typer av stöd för att du med funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor som andra.

Mer information

Mejla studievagledning@mdu.se för att
komma i kontakt med en studievägledare.