Text

Tillgänglighetsredogörelse

MDU står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi till vilken grad www.mdu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, de tillgänglighetsproblem som vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt för mer information. Anledningen till att webbplatsen inte uppfyller lagkraven är brist på resurser och låg kompetens inom digital tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.mdu.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss:

E-post: webmaster@mdu.se

Telefon: 021-10 13 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret för att meddela oss.

Du kan vara anonym om du vill.

Formulär för att rapportera brister i tillgängligheten


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att åtgärda den.

Ange gärna sidans webbadress om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivillig)
Om du vill att vi ska återkoppla till dig när vi har åtgärdat tillgänglighetsbristen, lämna dina kontaktuppgifter här.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-dokument

Det finns ett mycket stort antal pdf-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.

Filmer

Vissa filmer saknar textning.

Nästan alla filmer på webbplatsen saknar syntolkning.

Bilder

Det finns ett stort antal bilder som saknar textbeskrivning (alt-text).

Rubriker

Rubriknivåer används inte hierarkiskt korrekt på vissa sidor.

På vissa sidor används fetstil istället för att texten märks upp som en rubrik.

Citat

Citat märks inte upp som citat i html-koden på alla sidor där citat finns.

Länkar

Syftet med länkar och var de leder är inte konsekvent formulerat för alla länkar på webbplatsen.

Listor

Det förekommer att listor enbart innehåller ett listobjekt.

Tabeller

Tabeller används för att skapa layout på vissa sidor.

Alla tabeller har inte en tabellrubrik.

Tomma rader

Tomma rader används för att skapa luft på många sidor.

Kontrast

Färger på text och bakgrundsplattor har inte tillräckligt hög kontrast på delar av webbplatsen.

Mörkt läge och hög kontrast

Vissa verktyg för mörkt läge och med extra hög kontrast visar inte allt webbinnehållet korrekt.

Hur vi testat webbplatsen

Våra konsulter HiQ har granskat www.mdu.se och rättat tekniska tillgänglighetsbrister. Senaste granskningen blev klar den 27 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 5 december 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 11 april 2024.