Text

Om MDU

MDU är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser cirka 18 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik, undervisning samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom bland annat framtidens energi.

MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.


Det här menar vi med att vara progressiva, samverkande och hållbara
Studenter framför universitetsbiblioteket i västerås

Utbildning

Hos oss kan du välja bland 78 program och över 1 000 kurser inom områdena design och kommunikation, ekonomi, marknadsföring och statsvetenskap, hälsa, lärarutbildning, musik och opera samt teknik.

  • Studenter: cirka 18 000
  • Utbildningsprogram: 78
  • Kurser: 1 000
  • Medarbetare: 1 200
Våra utbildningar
AI huvud med deoder

Forskning

Vår forskning tar sig an FN:s globala mål och dagens och framtidens utmaningar. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra. Därför sker många av våra forskningsprojekt tillsammans med näringsliv och offentlig sektor.


Våra forskningsinriktningar:

Två personer sitter i fåtöljer och samtalar


Samverkan

Samverkan har varit en naturlig del av MDU sedan vi grundades 1977 - som ett resultat av ett samarbete med industri och offentlig sektor. Idag är vi ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan.

Strategiska samverkanspartners: ABB, Hitachi Energy, Alstom, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.

Centrumbildningar och samverkansplattformar MDU driver: Automation Region Länk till annan webbplats., Electrification Hub Länk till annan webbplats., Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) Länk till annan webbplats., Samhällskontraktet Länk till annan webbplats., Sörmlandskontraktet, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL), Tillväxtmotorn för små och medelstora företag, Robotdalen, Länk till annan webbplats.  MDU Living Lab

MDU Holding AB
MDU Holding AB är en del av universitetets innovationsverksamhet och ska bland annat bistå i bildandet av nya bolag.

Akademiska traditioner vid MDU

Följ oss!

MDU:s årsredovisning

Så är MDU organiserade

MDU är en statlig myndighet. Universitetets övergripande verksamhet leds av universitetsstyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

MDU:s kvalitetsarbete är ett gemensamt ansvar för samtliga organisatoriska nivåer på MDU; medarbetare, studenter och doktorander.

Läs mer

Internationalisering

Internationell verksamhet har en viktig roll vid MDU. Samproduktionsperspektivet genomsyrar även den internationella verksamheten.

Läs mer

Hållbar utveckling

År 1999 blev vi första lärosätet i världen att bli miljöcertifierat, och år 2006 blev högskolan den första i Sverige att bli arbetsmiljöcertifierad.

Läs mer

Jämställdhet på MDU

På MDU ska män och kvinnor kunna studera och arbeta på lika villkor. Därför arbetar vi aktivt för att främja jämställdhet.

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö och miljö

Redan 1999 certifierade vi oss som första högskolan i världen inom miljöområdet. År 2006 blev vi första lärosätet i Sverige att certifieras inom arbetsmiljö.

Läs mer