Text

Medicin- och hälsoteknik

Medicin- och hälsoteknik (MHE) är ett tvärvetenskapligt område som sammanför kompetens inom ingenjörsvetenskap och medicinsk vetenskap för att skapa banbrytande teknologier som kan hjälpa till att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar, samt stödja människors välbefinnande.

Fältet sträcker sig från att designa och utveckla nya utrustningar, system och metoder till att förbättra redan befintliga.

Forskarna inom forskningsområdet har kompetenser inom medicinteknik, neuroteknik, sensorteknik, sensorsystem, elektroteknik, datorteknik, datavetenskap, signalbehandling, artificiell intelligens, människa- systeminteraktion, användarcentrerad design, samt fysiologi, psykologi och hälsa.

En viktig del av forskningen utgörs av samarbeten med vetenskaplig expertis inom andra ingenjörsdiscipliner inklusive datakommunikation och robotik, samt med intressenter från hälso- och sjukvården, kommuner och den privata sektorn.

Relaterade forskningsområden

Hälsofrämjande teknik

Vårt fokus är att med en tvärvetenskaplig approach förflytta forskningsfronten kring teknologier som ger personanpassade hälsoråd. Vi digitaliserar hälsoråd baserade på beprövade metoder och aktuell forskning för vald hälsoutmaning, anpassar och utvecklar nya metoder för att kunna samla in och processa objektiva och subjektiva data från användarna och integrerar relevanta beteendeförändringsstrategier för att kunna ge personanpassade råd för hälsoförbättringar.

Läs mer om Hälsofrämjande teknik

Medicinsk teknik

Forskningen inom Biomedicinteknikgruppen fokuserar på tillförlitlig icke-invasiv fysiologisk datainsamling och signalbehandling. Målet är att hitta lösningar på verkliga problem och projekten genomförs i nära samarbete med den offentliga sektorn.

Läs mer om Medicinsk teknik

Robotik

Robotikforskningsgruppen bedriver forskning främst inom området för autonoma samarbetssystem. Fokus ligger på anpassningsbar autonomi, trygg och säker vägplanering, realtids 3D-vision, uppdragsplanering för samarbetande autonoma fordon, människa-robot-interaktion, och tillförlitlig elektronik i biomedicinsk teknik och avioniksystem.

Läs mer om Robotik

Kontakt

Om du vill veta mer om forskningen, kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

The purpose of the project is to, in close collaboration with the department of rehabilitation medicine at Danderyd Hospital, implement ElectroEncephaloGraphy (EEG) mediated NeuroFeedback (NF) rehabilitation for stroke patients to study 1) the mechanisms of neuroplasticity that enable improved motor recovery and 2) the impact of severity of motor dysfunction on a) neuroplasticity, and b) on the hand grasping motor outcome of the NF rehabilitation.


Projektansvarig vid MDU: Elaine Åstrand

Syftet med PRE-fall projektet är att utveckla och utvärdera ett E-hälsoverktyg och sensorlösningar för att möjliggöra upptäckt av tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk och därefter minska fallrisken genom individanpassade råd. Utvecklingen av sensorlösningar och användargränssnitt sker genom användarcentrerade iterativa designprocesser.


Projektansvarig vid MDU: Annica Kristoffersson

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen