Text

Medicin- och hälsoteknik


Hälsofrämjande teknik

Vårt fokus är att med en tvärvetenskaplig approach förflytta forskningsfronten kring teknologier som ger personanpassade hälsoråd. Vi digitaliserar hälsoråd baserade på beprövade metoder och aktuell forskning för vald hälsoutmaning, anpassar och utvecklar nya metoder för att kunna samla in och processa objektiva och subjektiva data från användarna och integrerar relevanta beteendeförändringsstrategier för att kunna ge personanpassade råd för hälsoförbättringar.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Syftet med PRE-fall projektet är att utveckla och utvärdera ett E-hälsoverktyg och sensorlösningar för att möjliggöra upptäckt av tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk och därefter minska fallrisken genom individanpassade råd. Utvecklingen av sensorlösningar och användargränssnitt sker genom användarcentrerade iterativa designprocesser.


Projektansvarig vid MDU: Annica Kristoffersson

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen