Text

Samverkan självklar del i utbildning och forskning

MDU är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfyllde vi flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Aktuellt inom samverkan

  • Datum 2022-11-25
  • Artikeltyp Aktuellt

Samverkan bidrar till samhällsnytta

Den 25 november förnyade MDU och Volvo Construction Equipment sitt strategiska samverkansavtal. Ett väletablerat partnerskap förnyades för att bidra till samhällsnytta genom samproduktion.

om Samverkan bidrar till samhällsnytta
  • Datum 2022-10-19
  • Artikeltyp Aktuellt

Välbesökta Uppsats- och exjobbsdagar

Närmare 800 studenter pratade uppsatsämnen och examensarbeten med 40 företag och organisationer, under Uppsats- och exjobbsdagarna i Västerås och Eskilstuna. I MDU:s annonsportal lägger arbetsgivare upp sina lediga jobb, praktikplatser, projektuppdrag eller förslag på uppsatsämnen och exjobb.

om Välbesökta Uppsats- och exjobbsdagar
  • Datum 2022-10-03
  • Artikeltyp Aktuellt

Engagerat och målmedvetet samverkansarbete ger samverkansmedalj

Samverkansmedaljen delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid, som är en tradition där akademiska prestationer är i fokus.

om Engagerat och målmedvetet samverkansarbete ger samverkansmedalj

Samverka

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

Plattformar för samverkan

MDU driver hundratals samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer.

Läs mer

Uppsats och exjobb

En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Läs mer

Mentorskap

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden.

Läs mer

Samverkan med privat- och offentlig sektor

Tillsammans med kommuner, myndigheter, företag och organisationer bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Här kan du läsa om hur ditt företag eller din verksamhet kan komma i kontakt och samverka med MDU, våra studenter och forskare.

Läs mer

Träffa dina kommande kollegor

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? På Mälardalens universitet finns en mängd olika alternativ för dig som arbetsgivare som vill lära känna och komma i kontakt med våra studenter.

Läs mer

Industri- och kommun-doktorander

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på universitetet och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Läs mer

Fortbildning och kompetensutveckling

Utbildning och samverkan. MDU erbjuder skräddarsydda kurser till yrkesverksamma.

Läs mer

Stöd MDU

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs.

Läs mer

Ansvariga

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete?

Vänligen kontakta Charlotta Svebéus eller Tiina Kikerpuu.