Text

Samverkan

MDU är grundad i samverkan och det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfylldes flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

Samverka

Kom i kontakt med studenter

Träffa dina kommande kollegor
Annonsera om lediga jobb
Uppsats och exjobb

Samverkan för samhälls­utveckling

Plattformar
Samverkan med privat- och offentlig sektor

Kompetens­utveckling och innovation

Utbildning och samverkan
Industri- och kommundoktorander
MDU Holding AB - innovationsverksamhet

Aktuellt inom samverkan

  • Datum 2024-06-10
  • Artikeltyp Reportage

”Studenterna hjälper oss att ta första steget”

Allt fler företag, kommuner, regioner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. Westermo är ett av de företag som har goda erfarenheter av att låta MDU studenter göra sina examensarbeten hos dem.

om ”Studenterna hjälper oss att ta första steget”
  • Datum 2024-05-22
  • Artikeltyp Aktuellt

111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till MDU för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och universitetet landar hela satsningen på 111 miljoner kronor över åtta år.

om 111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik
  • Datum 2024-04-23
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun

För att finna lösningar på samhällsutmaningar, behöver olika sektorer mötas. MDU har sedan lång tid tillbaka väl etablerade samverkansavtal med Västerås stad och Eskilstuna kommun. Till kommunala partners läggs nu även Enköpings kommun, "Sveriges närmaste stad".

om MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun

Händelser

Rethinking Higher Education

  • 2024-06-27 08:00–10:45
Arenan, Strandgatan 22, Visby
Varmt välkommen till MDU:s debatt under Almedalsveckan, där vi diskuterar framtidens lärande och vikten av ledande kompetens i en föränderlig värld.

Högvarv i samverkan med Uppsats- och exjobbsdagarna

  • 2024-10-15
  • 2024-10-17
15/10 MDU Eskilstuna, 17/10 MDU Västerås
En arena med möjlighet till flera olika kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter.

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete? Välkommen att kontakta oss!