Text

Samverkan

MDU är grundad i samverkan och det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfylldes flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

Samverka

Kom i kontakt med studenter

Träffa dina kommande kollegor
Annonsera om lediga jobb
Uppsats och exjobb

Samverkan för samhälls­utveckling

Plattformar
Samverkan med privat- och offentlig sektor

Kompetens­utveckling och innovation

Utbildning och samverkan
Industri- och kommundoktorander
MDU Holding AB - innovationsverksamhet

Aktuellt inom samverkan

 • Datum 2024-05-17
 • Artikeltyp Aktuellt

International Week 2024

De problem som världen står inför är komplexa och behöver hanteras på en global nivå. Därför bjuder nu MDU in till International Week 2024.

om International Week 2024
 • Datum 2024-04-23
 • Artikeltyp Aktuellt

MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun

För att finna lösningar på samhällsutmaningar, behöver olika sektorer mötas. MDU har sedan lång tid tillbaka väl etablerade samverkansavtal med Västerås stad och Eskilstuna kommun. Till kommunala partners läggs nu även Enköpings kommun, "Sveriges närmaste stad".

om MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun
 • Datum 2024-03-05
 • Artikeltyp Aktuellt

Delaktighet och engagemang ger samverkansmedalj

MDU:s samverkansmedalj delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil.

om Delaktighet och engagemang ger samverkansmedalj

Händelser

ForskarGalopp på Marcel P

 • 2024-06-13 17:00–18:00
Restaurang Mon Ami Marcel P
I ForskarGalopp, möter du våra forskare i ett samtal över en valfri dryck - samtidigt som du lär dig något nytt, får ny inspiration och nya perspektiv. Gäst är Cecilia Lindh, docent i marknadsföring och forskare inom influencer marketing.Temat denna gång är ”Influencers, cirkulär ekonomi och hållbar shopping. Vägen till en hållbar modekonsumtion?” Eventet sker i nära samarbete med Västerås Citysamverkan.

Boka workshop hösten 2024

 • 2024-09-19 12:00–15:00
 • 2024-10-15 12:00–15:00
 • 2024-11-12 12:00–15:00
 • 2024-12-12 09:00–12:00
Eskilstuna eller Västerås
Workshopen arrangeras av Center för välfärdsförändring men det är upp till dig, som aktör inom kommun, region, akademi, näringsliv och civilsamhälle, att bestämma tema och frågeställningar. Boka redan idag!

Högvarv i samverkan med Uppsats- och exjobbsdagarna

 • 2024-10-15
 • 2024-10-17
15/10 MDU Eskilstuna, 17/10 MDU Västerås
Save the date!

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete? Välkommen att kontakta oss!