Text

Samverkan

MDU är grundad i samverkan och det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfylldes flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

Samverkan

Kom i kontakt med studenter

Träffa dina kommande kollegor
Annonsera om lediga jobb
Uppsats och exjobb

Samverkan för samhälls­utveckling

Plattformar
Samverkan med privat- och offentlig sektor
Stöd MDU

Kompetens­utveckling och innovation

Utbildning och samverkan
Industri- och kommundoktorander
MDU Holding AB - innovationsverksamhet

Aktuellt inom samverkan

  • Datum 2024-02-16
  • Artikeltyp Aktuellt

Besök i Silicon Valley leder till nya samarbeten

I början av februari reste en delegation från MDU till Silicon Valley för att lära mer om de snabbt framväxande fälten kvantteknik och AI, och se hur de kan bidra till lärosätets framtida strategier. Stort fokus låg på nätverkande för att hitta möjliga framtida samarbeten. Bland annat besöktes UC Berkeleys kvantlaboratorium och Stanford University, där fokus låg på AI och hälsa.

om Besök i Silicon Valley leder till nya samarbeten
  • Datum 2024-01-08
  • Artikeltyp Aktuellt

Internationellt samarbete med fokus på elektrifiering

MDU är glada att meddela att ytterligare ett innovativt samarbete tar sin början. Idag möttes företrädare för MDU och tyska industriföretaget Harting för att underteckna och fira avtalet för parternas framtida forskningssamverkan.

om Internationellt samarbete med fokus på elektrifiering
  • Datum 2023-11-23
  • Artikeltyp Aktuellt

En lång relation förnyas

Efter 25 års samverkan förnyar Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och MDU sitt samverkansavtal.

om En lång relation förnyas

Händelser

Hedersdoktorernas och pristagarnas dag

  • 2024-04-04 09:00–14:45
MDU Västerås, Universitetsplan 1, Sal: Omega
Föreläsningar av nya hedersdoktorer samt pristagare av pedagogiskt pris och samverkansmedaljen.

Workshop med näringslivet

  • 2024-04-11 12:30–15:30
U2-145. MDU, Universitetsplan 1 Västerås
Center för välfärdsförändring bjuder in till en andra workshop för att ta del av näringslivets perspektiv.

Ansvariga

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete? Välkommen att kontakta oss!