Text

Samverkan

MDU är grundad i samverkan och det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfylldes flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

Samverkan

Kom i kontakt med studenter

Träffa dina kommande kollegor
Annonsera om lediga jobb
Uppsats och exjobb

Samverkan för samhälls­utveckling

Plattformar
Samverkan med privat- och offentlig sektor

Kompetens­utveckling och innovation

Utbildning och samverkan
Industri- och kommundoktorander
MDU Holding AB - innovationsverksamhet

Aktuellt inom samverkan

  • Datum 2024-04-23
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun

För att finna lösningar på samhällsutmaningar, behöver olika sektorer mötas. MDU har sedan lång tid tillbaka väl etablerade samverkansavtal med Västerås stad och Eskilstuna kommun. Till kommunala partners läggs nu även Enköpings kommun, "Sveriges närmaste stad".

om MDU ingår samverkansavtal med Enköpings kommun
  • Datum 2024-04-08
  • Artikeltyp Aktuellt

Resumé från Akademiska högtidsveckan 2024

Under den Akademiska högtidsveckan hade MDU extra mycket fokus på akademiska prestationer.

om Resumé från Akademiska högtidsveckan 2024
  • Datum 2024-03-12
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU och Motion Control utvecklar självtest för fallprevention

Det finns ett stort utbud av teknik som visar att en person har fallit – när det redan har hänt. Projektet PRE-fall utvecklar en lösning som kan uppmärksamma och förebygga risk för fall.

om MDU och Motion Control utvecklar självtest för fallprevention

Händelser

Workshop med näringslivet

  • 2024-04-11 12:30–15:30
U2-145. MDU, Universitetsplan 1 Västerås
Center för välfärdsförändring bjuder in till en andra workshop för att ta del av näringslivets perspektiv.

International Week 2024

  • 2024-05-15 – 2024-05-17
Västerås
International Week är en plattform för öppen och intressant dialog om internationellt samarbete för alla som är intresserade av att bygga en bättre värld.

Högvarv i samverkan med Uppsats- och exjobbsdagarna

  • 2024-10-15
  • 2024-10-17
15/10 MDU Eskilstuna, 17/10 MDU Västerås
Save the date!

Ansvariga

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete? Välkommen att kontakta oss!