Mälardalens högskolas logotyp

Text

Samverkan självklar del i utbildning och forskning

MDU är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfyllde vi flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Nyheter inom samverkan

  • Datum 2022-05-13
  • Artikeltyp Aktuellt

Framtidsarena för barn och unga

Samhällskontraktets Framtidsarena i Västerås, är en mötesplats som ger invånare, kommunen, civilsamhället, näringslivet och akademin en unik möjlighet att mötas över gränser.

om Framtidsarena för barn och unga
  • Datum 2022-05-06
  • Artikeltyp Aktuellt

Universitet storsatsar på ny AI-nod – når en tiondel av landets befolkning

Samverkan med akademien är avgörande för att implementering av AI i offentlig och privat sektorn blir framgångsrik. Därför bildar Mälardalens universitet (MDU) och Örebro universitet nu Mittnoden inom det nationella centret AI Sweden. Satsningen finansieras av Vinnova och har en budget på 16 miljoner kronor.

om Universitet storsatsar på ny AI-nod – når en tiondel av landets befolkning

Händelser

Uppsats- och exjobbsdag i Västerås

  • 2022-10-11 12:30–16:30
MDU, Västerås
Skulle er verksamhet kunna utvecklas med hjälp av ny forskningsbaserad kunskap och nya infallsvinklar? Eller har ni idéer som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Uppsats- och exjobbsdag i Eskilstuna

  • 2022-10-13 12:30–16:30
MITC, Eskilstuna
Skulle er verksamhet kunna utvecklas med hjälp av ny forskningsbaserad kunskap och nya infallsvinklar? Eller har ni idéer som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Samverkan

Uppsats och exjobb

En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Läs mer

Fortbildning och kompetensutveckling

Utbildning och samverkan. MDU erbjuder skräddarsydda kurser till yrkesverksamma.

Läs mer

Industri- och kommun-doktorander

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på universitetet och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Läs mer

Träffa dina kommande kollegor

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? På Mälardalens universitet finns en mängd olika alternativ för dig som arbetsgivare som vill lära känna och komma i kontakt med våra studenter.

Läs mer

Mentorskap

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden.

Läs mer

Plattformar för samverkan

MDU driver hundratals samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer.

Läs mer

Stöd MDU

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs.

Läs mer

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.


Livslångt lärande för medarbetare

MDU vill vara en attraktiv arbetsgivare och genom nära kontakter med omvärlden är universitetet en arbetsplats full av nyfikenhet och kunskap. Genom att samverka med det omgivande samhället får medarbetarna värdefulla kontakter, nya perspektiv och möjligheter. På MDU finns ett samhällsengagemang och genom kontakterna med omvärlden stärks och utvecklas det engagemanget.


Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.


Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete?

Vänligen kontakta Charlotta Svebéus eller Tiina Kikerpuu.

Ansvariga

Till toppen