Text

Samverkan självklar del i utbildning och forskning

MDU är grundad i samverkan och det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfylldes flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

Samverkan

Kom i kontakt med studenter

Träffa dina kommande kollegor
Annonsera om lediga jobb
Uppsats och exjobb

Samverkan för samhällsutveckling

Plattformar för samverkan
Samverkan med privat- och offentlig sektor
Industri- och kommundoktorander

Utbildning, innovation och samverkan

Fortbildning och kompetensutveckling
MDU Holdning AB - innovatiosverksamhet
Stöd MDU - ditt stöd behövs!

Aktuellt inom samverkan

  • Datum 2023-11-23
  • Artikeltyp Aktuellt

En lång relation förnyas

Efter 25 års samverkan förnyar Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och MDU sitt samverkansavtal.

om En lång relation förnyas
  • Datum 2023-11-02
  • Artikeltyp Aktuellt

Företag träffade MDU studenter

Årets omgång av Uppsats- och exjobbsdagar slogs ihop med Mälardalens Studentkårs arbetsmarknadsmässa Högvarv. Drygt 80 utställare skapade en arena med möjlighet till flera olika kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter.

om Företag träffade MDU studenter
  • Datum 2023-10-23
  • Artikeltyp Aktuellt

Vera – nu kan elever i årskurs 4-6 lösa tekniska utmaningar åt industrin

Vi vill att fler unga ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Nu har elever i årskurs 4-6 möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom att arbeta med riktiga utmaningar från bland annat Volvo Construction Equipment, upptäcka spänningen i att lösa verkliga, tekniska problem som kan bidra till att lösa framtidens utmaningar.

om Vera – nu kan elever i årskurs 4-6 lösa tekniska utmaningar åt industrin

Händelser

Masterstudenterna visar upp sina slutprojekt

  • 2023-12-14 09:00–12:00
MDU, Hydrovägen 10, Finnslätten
Välkommen till en spännande förmiddag där våra masterstudenter inom robotik och tillförlitliga system presenterar sina slutprojekt och innovationer. Vi bjuder på fika och lunch. Anmäl dig senast den 11 december.

Högvarv i samverkan med uppsats- och exjobbsdagar

  • 2024-02-06
  • 2024-02-08
6/2 MDU Eskilstuna och 8/2 MDU Västerås
MDU:s Uppsats- och exjobbsdagar slås ihop med Mälardalens Studentkårs arbetsmarknadsmässa Högvarv för att skapa en arena med möjlighet till flera olika kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter!

Ansvariga

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete? Välkommen att kontakta oss!