Text

Samverkan med privat- och offentlig sektor

Tillsammans med kommuner, myndigheter, företag och organisationer bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Här kan du läsa om hur ditt företag eller din verksamhet kan komma i kontakt och samverka med MDU, våra studenter och forskare.

MDU har en viktig roll i att stödja näringsliv och offentlig sektor genom att se till att framtidens arbetskraft utbildas och att utveckla forskning som gör skillnad för svensk industri, samhälle och människor. Samverkan med företag och organisationer är avgörande för att MDU ska kunna göra forskning, som gör skillnad och för att våra studenter ska få relevant utbildning.

En av de främsta samhällsutmaningarna är kompetensbristen, svårigheten att hitta personal med relevant utbildning. Genom nära samverkan med företag och verksamheter har MDU tillsammans med partners tagit fram kurser och utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma. Kurser och utbildningar som kan läsas på deltid, kvällstid, distans och med olika inslag av flexibla lösningar för att möjliggöra studier vid sidan om arbete.

Mycket av samverkan och tillämpning av forskning från MDU sker hos våra samverkansplattformar. De olika samverkanplattformarna erbjuder möjlighet till samproduktion, nätverk och kontakt med forskare och studenter från MDU.

Partnerskap

MDU:s strategiska partnerskap bidrar till samhällsnytta

MDU har en strategisk och långsiktig samverkan med några utvalda företag och offentliga verksamheter. Dessa strategiska partnerskap har en avgörande betydelse för universitetet, tillväxten och utvecklingen i verksamheterna men också för regionen som helhet – det övergripande gemensamma målet för de strategiska partnerskapen är att de bidrar till samhällsnytta.

MDU har strategiska samverkansavtal med följande:

Loggor: ABB, Alstom, Hitachi Energy, Volvo, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, Vafab Miljö, Västerås stad och Eskilstuna kommun.

MDU:s övriga partners

Loggor: Harting, Västmanlandsmusiken, Westermo, Sparbanken Rekarne, Lokala Hjälpen, Region Sörmland, Region Västmanland och Enköpings kommun.

Näringsliv

MDU har sedan länge samarbeten med näringslivet på många olika sätt. Företag som bidrar till utbildningar genom föreläsningar, medverkan i branschråd och i gemensamma forskningsprojekt. Genom MDU:s strategiska partnerskap finns en nära och strategisk samverkan med flera av de stora industriföretagen i regionen, men även små- och medelstora företag är med och bidrar till forskning och utbildning som sker på universitet.

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) är en särskilt viktig samverkanspart till universitetet, som framtida arbetsgivare till våra studenter men också viktiga i forskningsprojekt. Samverkan mellan universitetet och SMF ger både ökad innovationskraft och konkurrenskraft. Genom MDU:s samverkansplattformar Länk till annan webbplats. tar många SMF del av den forskning och utbildning som sker på universitet. Ett särskilt fokus på SMF har plattformen Tillväxtmotorn.

Många företag vill komma i kontakt med våra studenter och möjligheterna till detta är flera:

 • Delta på Kårens arbetsmarknadsmässa Högvarv. Länk till annan webbplats.

 • Föreslå ett problem eller ämne för ett examensarbete och delta på uppsats- och exjobbsdagarna. Länk till annan webbplats.

 • Ställ ut på campus i Västerås eller Eskilstuna Länk till annan webbplats. och träffa studenter.

 • Lägg upp era erbjudanden på MDU:s annonsportal Länk till annan webbplats. (erbjudanden till MDU:s studenter om anställningar, praktikplatser, traineeships, stipendier, sommarjobb och exjobb).

 • Gästföreläs: en gästföreläsning av ett företag eller en organisation, kan vara en kort presentation eller en föreläsning med tydlig koppling till kursinnehållet. Det är ett bra sätt att få inblick i vad studenterna läser och en möjlighet att presentera sin verksamhet och komma i kontakt med lärare.

 • Gå med i Branschråd: branschråd består av studenter, lärare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet, med syfte att utveckla utbildningarna samt fungera som en länk mellan universitetet och arbetsgivare.

 • Anordna studiebesök till er verksamhet: bjud in programstudenterna eller kontakta den linjeförening (studentförening) ni är intresserad av och bjud in dem på ett studiebesök hos er. Kontakta Linjeföreningarna i Västerås eller Eskilstuna.

 • Bidra med case och projekt till kurser: ett realistiskt problem, beskrivet i ett praktikfall eller "case", med utgångspunkt i den yrkesverksamhet som studenterna förbereds för. Kan vara en workshop, flera tillfällen eller underlag för en kortare kurs. I grupper eller enskilt.

Möjligheterna för företag och näringsliv att delta och bidra till forskning och forskningsprojekt är också flera, bland annat:

 • Företag kan bidra till gemensamma forskningsansökningar, genom att låta sig beforskas, bidra med data, implementera resultat.

 • Anställa och delfinansiera en industridoktorand. Länk till annan webbplats.

 • Delfinansiera en tjänst med MDU.

Offentlig och ideell sektor

MDU har sedan länge samarbeten med offentlig sektor på många olika sätt. Myndigheter och kommuner som bidrar till utbildningar med VFU-platser och medverkan i branschråd, och i gemensamma forskningsprojekt. Genom MDU:s strategiska partnerskap finns en nära och strategisk samverkan med de två universitetsstäderna Eskilstuna kommun och Västerås stad, men på universitetet finns även andra projekt och samarbeten med myndigheter, organisationer och andra kommuner.

Många kommuner vill komma i kontakt med våra studenter och möjligheterna till detta är flera:

 • Delta på Kårens arbetsmarknadsmässa Högvarv. Länk till annan webbplats.

 • Föreslå ett problem eller ämne för ett examensarbete och delta på uppsats- och exjobbsdagarna. Länk till annan webbplats.

 • Ställ ut på campus i Västerås eller Eskilstuna. Länk till annan webbplats.

 • Lägg upp era erbjudanden på MDU:s annonsportal Länk till annan webbplats. (erbjudanden om anställningar, praktikplatser, traineeships, stipendier, sommarjobb, examensarbeten och exjobb).

 • Gästföreläs: en gästföreläsning av ett företag eller en organisation, kan vara en kort presentation eller en föreläsning med tydlig koppling till kursinnehållet. Det är ett bra sätt att få inblick i vad studenterna läser och en möjlighet att presentera sin verksamhet och komma i kontakt med lärare.

 • Gå med i Branschråd: branschråd består av studenter, lärare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet, med syfte att utveckla utbildningarna samt fungera som en länk mellan universitetet och arbetsgivare.

 • Anordna studiebesök till er verksamhet: bjud in programstudenterna eller kontakta den linjeförening (studentförening) ni är intresserad av och bjud in dem på ett studiebesök hos er. Kontakta Linjeföreningarna i Västerås eller Eskilstuna.

 • Bidra med case och projekt till kurser: ett realistiskt problem, beskrivet i ett praktikfall eller "case", med utgångspunkt i den yrkesverksamhet som studenterna förbereds för. Kan vara en workshop, flera tillfällen eller underlag för en kortare kurs. I grupper eller enskilt.

Vad kan man som aktör från offentlig sektor göra i samverkan som rör forskning?

Kontakt näringsliv:

Kontakt offentlig och ideell sektor: