Text

Samverkan med privat- och offentlig sektor

Tillsammans med kommuner, myndigheter, företag och organisationer bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Här kan du läsa om hur ditt företag eller din verksamhet kan komma i kontakt och samverka med MDU, våra studenter och forskare.

MDU har en viktig roll i att stödja näringsliv och offentlig sektor genom att se till att framtidens arbetskraft utbildas och att utveckla forskning som gör skillnad för svensk industri, samhälle och människor. Samverkan med företag och organisationer är avgörande för att MDU ska kunna göra forskning, som gör skillnad och för att våra studenter ska få relevant utbildning.

En av de främsta samhällsutmaningarna är kompetensbristen, svårigheten att hitta personal med relevant utbildning. Genom nära samverkan med företag och verksamheter har MDU tillsammans med partners tagit fram kurser och utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma. Kurser och utbildningar som kan läsas på deltid, kvällstid, distans och med olika inslag av flexibla lösningar för att möjliggöra studier vid sidan om arbete.

Läs mer om kurser för yrkesverksamma Länk till annan webbplats.

Näringsliv

MDU har sedan länge samarbeten med näringslivet på många olika sätt. Företag som bidrar till utbildningar genom föreläsningar, medverkan i branschråd och i gemensamma forskningsprojekt. Genom MDU:s strategiska partnerskap finns en nära och strategisk samverkan med flera av de stora industriföretagen i regionen, men även små- och medelstora företag är med och bidrar till forskning och utbildning som sker på universitet.

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) är en särskilt viktig samverkanspart till universitetet, som framtida arbetsgivare till våra studenter men också viktiga i forskningsprojekt. Samverkan mellan universitetet och SMF ger både ökad innovationskraft och konkurrenskraft. Genom MDU:s samverkansplattformar Länk till annan webbplats. tar många SMF del av den forskning och utbildning som sker på universitet. Ett särskilt fokus på SMF har plattformen Tillväxtmotorn. Länk till annan webbplats.

Många företag vill komma i kontakt med våra studenter och möjligheterna till detta är flera:

Möjligheterna för företag och näringsliv att delta och bidra till forskning och forskningsprojekt är också flera, bland annat:

  • Företag kan bidra till gemensamma forskningsansökningar, genom att låta sig beforskas, bidra med data, implementera resultat.

  • Anställa och delfinansiera en industridoktorand. Länk till annan webbplats.

  • Delfinansiera en tjänst med MDU.

Offentlig och ideell sektor

MDU har sedan länge samarbeten med offentlig sektor på många olika sätt. Myndigheter och kommuner som bidrar till utbildningar med VFU-platser och medverkan i branschråd, och i gemensamma forskningsprojekt. Genom MDU:s strategiska partnerskap finns en nära och strategisk samverkan med de två universitetsstäderna Eskilstuna kommun och Västerås stad, men på universitetet finns även andra projekt och samarbeten med myndigheter, organisationer och andra kommuner.

Många kommuner vill komma i kontakt med våra studenter och möjligheterna till detta är flera:

Vad kan man som aktör från offentlig sektor göra i samverkan som rör forskning?

MDU:s strategiska partnerskap bidrar till samhällsnytta

MDU har en strategisk och långsiktig samverkan med några utvalda företag och offentliga verksamheter. Dessa strategiska partnerskap har en avgörande betydelse för universitetet, tillväxten och utvecklingen i verksamheterna men också för regionen som helhet – det övergripande gemensamma målet för de strategiska partnerskapen är att de bidrar till samhällsnytta.

MDU har strategiska samverkansavtal med följande:

Logotyper till företag som MDU har strategiska samverkansavtal med.

Mycket av samverkan och tillämpning av forskning från MDU sker hos våra samverkansplattformar. De olika samverkanplattformarna erbjuder möjlighet till samproduktion, nätverk och kontakt med forskare och studenter från MDU.

Vill du veta mer? Kontakta

Näringsliv:

Offentlig och ideell sektor: