Text

Resumé från Akademiska högtidsveckan 2024

Uppklädda festföremål i gradängsittning på scenen, dekorerad med grönmatta och en stor hängande blomsterkrans.

Festföremål vid Akademisk högtid 2024.

Under den Akademiska högtidsveckan hade MDU extra mycket fokus på akademiska prestationer. Bland annat hölls rundabordssamtal med professorer som skulle installeras. Det framfördes föreläsningar av hedersdoktorer och pristagare av pedagogiskt pris, samt att doktorer promoverades och professorer installerades vid den Akademiska högtiden.

Rundabordssamtal och konsert

I år genomfördes progressiva installationsföreläsningar, i form av ett vetenskapligt rundabordssamtal, med våra nya professorer som installerades vid Akademisk högtid. Vid rundabordssamtalet – ”Brilliant minds”, diskuterades forskning, drivkrafter och framtidsvisioner. Samtalet belyste bland annat hur vår forskning kan bidra till samhället och den globala utvecklingen.

I lunchpausen framförde Västmanlandsmusiken, vår samverkanspartner, en konsert i stora trappan på campus Eskilstuna.

Deltagare i rundabordssamtalet sitter tillsammans kring ett stort runt bord.

Deltagare i rundabordssamtalet den 3 april, under ledning av Sara Arvidson, kommunikationschef vid MDU.

Hedersdoktorernas och pristagarnas dag

Titeln hedersdoktor, tilldelas den person som har en viktig roll för oss på MDU och som har en tydlig koppling till vår forskning, utbildning eller på annat sätt har bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden. Under Akademisk högtid 2024 tilldelades ytterligare tre personer titeln hedersdoktor vid MDU; Klas Bergling, Riikka Virkkunen och Erwin Schoitsch. Vid Hedersdoktorernas och pristagarnas dag framförde dessa varsin föreläsning.

Genom att lyfta fram skickliga lärare och andra medarbetare vid MDU sätter vi inte bara pedagogisk skicklighet i centrum, utan stimulerar även pedagogisk utveckling och vidareutbildning. Våra mottagare av pedagogiskt pris, höll varsin föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Hedersdoktorerna Erwin, Riikka och Klas står bredvid varandra och ler.

Hedersdoktorerna 2024 vid Hedersdoktorernas och pristagarnas dag den 4 april.

Akademisk högtid

Bland universitetets traditioner finns den så kallade Akademiska högtiden, där den akademiska prestationen är i fokus. Akademisk högtid arrangeras en gång vartannat år, för att fira universitetets nya professorer och doktorer. Den har anor från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet.

Vid Akademisk högtid genomförs en doktorspromotion och en professorsinstallation. Doktorspromotionen är en ceremoni då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område. Professorsinstallationen sker när rektor tilldelat den nya professorn ett diplom.

I samband med högtiden delades även priser och utmärkelser ut, så som pedagogiskt pris och MDU:s samverkansmedalj.

Högtiden förgylldes med sång och musik av studenter från Musik och operahögskolan vid Mälardalens universitet, under ledning av Lena Hellström Färnlöf, konstnärlig chef och professor.

Procession av festföremål under ledning av studentmarskalkar.

Övermarskalk Cecila Lindh står på scenen. Hon bär en lång grön sidenklänning, vita handskar och har en blågult band tvärsöver överkroppen.

Övermarskalk Cecilia Lindh.

Lova Libert står på scenen och har en mikrofon bakom örat. Hon bär en grö långklänning och ett blågult band över axeln.

Vice övermarskalk Lova Libert.

Studentmarskalkar.

Festföremål vid Akademisk högtid 2024.

Dekan Daniel Sundmark.

Hedersdoktor Klas Bergling.

Hedersdoktor Riikka Virkkunen.

Hedersdoktor Erwin Schoitsch.

Professorer som installeras under högtiden.

Professorer som installeras under högtiden.

Musiker.

Rektor Martin Hellström.

Musik och operhögskolan vid Mälardalens universitet.

Vicerektor för samverkan Helena Jerregård.

Samverkansmedaljören Lars Wiklander, Hitachi Energy.

Prorektor Cecilia Bjursell.

Mottagare av pedagogiskt pris, Anna Johansson, Bjarne Hindersson och Helena Wreeby.

Doktorer som installeras.

Doktorer som installeras.

Doktorer som installeras.

Doktorer som installeras.

Doktorer som installeras.

Rektorsbloggen

Läs rektor Martin Hellströms tal från Akademisk högtid

Till Rektorsbloggen

Möt våra nya professorer

Se korta presentationsfilmer från våra nya professorer

Se filmerna

Kontaktinformation