Text

Hedersdoktorn Klas Bergling verkar för att förbättra ungas psykiska hälsa

Klas Bergling, Hedersdoktor vid MDU 2024. Foto: Tim Bergling Foundation.

Klas Bergling, far till Avicii och grundare till stiftelsen Tim Bergling Foundation, är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Genom utnämningen vill MDU uppmärksamma och hedra Klas Berglings insatser för att förbättra den psykiska hälsan bland ungdomar. Ett oerhört viktigt arbete, som tydligt kopplar till lärosätets vilja att bidra genom forskning inom området ”Hållbar uppväxt – ungas lärande och mående”.

Entreprenören och företagsledaren Klas Bergling grundade 2019 Tim Bergling Foundation, med målet att förebygga och minska graden av psykisk ohälsa och självmord i samhället, minska stigmat som omger frågorna och främja meningsfull fritid. Målgrupperna är barn, unga och unga vuxna.

Sprider viktig inspiration och kunskap

Förutom att dela ut stiftelsepengar till olika ändamål håller Klas föredrag om psykisk hälsa, i flera olika sammanhang, alltid med utgångspunkt i att sprida inspiration och förmedla kunskap. Han har hållit TEDx SSE Talk och blivit intervjuad om sitt arbete vid många tillfällen, bland annat i amerikansk och svensk TV. Tim Bergling Foundation står även bakom initiativet ”For A Better Day” som drivs tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero. Syftet är att få en bild av ungas behov för en bättre dag, och unga människor har delat med sig av erfarenheter, tankar, idéer och förslag.

I kölvattnet av detta initiativ står Klas Bergling bakom boken ”Det här behöver vi ”For a Better Day” som han 2021 tillsammans med ungdomar, personligen överlämnade till dåvarande statsminister Stefan Löfvén. Tim Bergling Foundation stöttar även den nationella kampanjen ”Psykisk hälsa på schemat”.

I december 2023 genomfördes för andra gången en musikalisk manifestation på Avicii Arena. En lång rad artister medverkade i ”Together For A Better Day”, med syftet att bryta stigmat kring psykisk ohälsa och självmord bland unga, men även förmedla hopp och framtidstro.

Förbättra ungas psykiska hälsa och mående

Genom att utse Klas Bergling till hedersdoktor, vill Mälardalens universitet uppmärksamma och hedra hans värdefulla insatser, där han med vetenskaplig förankring och stort engagemang verkar för att förbättra den psykiska hälsan bland Sveriges unga.

Klas Berglings gärning ligger väl i linje med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Kopplingen är särskilt tydlig till MDU:s strategi att bidra till att lösa samhällsutmaningarna genom forskning inom området ”Hållbar uppväxt – ungas lärande och mående” och knyter väl an till verksamheten inom bland annat ”Samhällskontraktet”. MDU ser fram emot framtida samarbeten med Klas Bergling och Tim Bergling Foundation.

  • Datum 2024-03-07
  • Artikeltyp Porträtt

Riikka Virkkunen uppmuntrar till fler kvinnor inom teknikområdet

Den framstående arbetslivsforskaren och ledaren Riikka Virkkunen är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Hon har genom hela sin forskarkarriär aktivt bidragit till och stöttat en ökad representation av kvinnor inom teknikområdet.

om Riikka Virkkunen uppmuntrar till fler kvinnor inom teknikområdet
  • Datum 2024-03-07
  • Artikeltyp Porträtt

Erwin Schoitsch säkrar kvaliteten hos datorstyrda produkter

Erwin Schoitsch är en av tre personer som 2024 får titeln Hedersdoktor på MDU. Han är diplomingenjör och har i mer än 50 år arbetat med förbättring av mjukvaruprocesser, utveckling och validering av säkerhetsrelaterade system med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet.

om Erwin Schoitsch säkrar kvaliteten hos datorstyrda produkter

Kontaktinformation