Text

Hedersdoktorn Riikka Virkkunen uppmuntrar till fler kvinnor inom teknikområdet

Riikka Virkkunen, Hedersdoktor vid MDU 2024.

Den framstående arbetslivsforskaren och ledaren Riikka Virkkunen är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Hon har genom hela sin forskarkarriär aktivt bidragit till och stöttat en ökad representation av kvinnor inom teknikområdet. Genom att utse Riikka Virkkunen till hedersdoktor vill MDU hedra och uppmärksamma hennes stora inflytande inom såväl akademin, samhället som näringslivet inom teknik och innovation.

Riikka Virkkunen är verksam vid Technical Research Centre of Finland (VTT), en av Europas ledande forskningsinstitutioner. Hon har en gedigen kompetens och erfarenhet inom teknik och innovation inom bland annat industriell digitalisering och hållbar utveckling.

Hennes arbete har bidragit till att främja samarbeten mellan akademi, industri och samhälle för att lösa komplexa tekniska utmaningar och driva innovation framåt. Detta arbete ligger helt i linje med MDU:s vision om samverkan för att skapa ett gott samhälle.

Bidragit med lösningar med stor positiv inverkan

En av Riikkas främsta styrkor är förmågan att koppla samman teori och praktik. Hon har arbetat aktivt med omsättning av teknisk kunskap i praktiska tillämpningar för att forskningsresultat ska få verklig nytta och påverkan. Hennes arbete har bidragit till lösningar och innovationer som har haft stor positiv inverkan på såväl samhälle som näringsliv.

Stödjer och uppmuntrar till fler kvinnor inom teknikfältet

Som framstående kvinnlig forskare och ledare inom teknikområdet främjar Riikka också jämställdhet och inkludering inom vetenskap och teknik. Hon har visat att det är betydelsefullt att stödja och uppmuntra kvinnor till att bli framgångsrika inom teknikfältet. Genom hela sin forskarkarriär har hon aktivt bidragit till att öka representationen av kvinnor inom teknik- och forskningsområdet.

Omfattande kontaktnät i hela Europa

Riikka har ett stort kontaktnät som omfattar både akademi och industri i hela Europa. Hon har idag ledande positioner inom “Made In Europe partnership” och EFFRA (European Factories of the Future Research Association). Riikka har nyligen koordinerat ett projekt med 19 europeiska partners, som specificerade digitaliseringsbehov och vägar till cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin.

Genom att utse professor Riikka Virkkunen till hedersdoktor vill Mälardalens universitet uppmärksamma och hedra hennes forskning och samverkan, samt hennes insatser för kvinnor inom teknikområdet. Hon har ett stort inflytande på både den akademiska världen, samhället och näringslivet inom teknik och innovation. MDU ser genom utnämnandet fram emot att kunna etablera samarbeten med Riikka Viirkkunen med fokus på samproduktion och hållbar utveckling.

  • Datum 2024-03-07
  • Artikeltyp Porträtt

Klas Bergling verkar för att förbättra ungas psykiska hälsa

Klas Bergling, far till Avicii och grundare till stiftelsen Tim Bergling Foundation, är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Genom utnämningen vill MDU uppmärksamma och hedra Klas Berglings insatser för att förbättra den psykiska hälsan bland ungdomar.

om Klas Bergling verkar för att förbättra ungas psykiska hälsa
  • Datum 2024-03-07
  • Artikeltyp Porträtt

Erwin Schoitsch säkrar kvaliteten hos datorstyrda produkter

Erwin Schoitsch är en av tre personer som 2024 får titeln Hedersdoktor på MDU. Han är diplomingenjör och har i mer än 50 år arbetat med förbättring av mjukvaruprocesser, utveckling och validering av säkerhetsrelaterade system med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet.

om Erwin Schoitsch säkrar kvaliteten hos datorstyrda produkter

Kontaktinformation