Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2022-11-23
  • Artikeltyp Aktuellt

Miljoner till vår forskning om matematikundervisning

Forskargruppen i matematikdidaktik får 10,5 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel för två forskningsprojekt för att utveckla matematikundervisningen tillsammans med lärare. Forskningen är relevant för såväl skolor i Mälardalsregionen som för det internationella forskningsområdet.

om Miljoner till vår forskning om matematikundervisning
  • Datum 2022-11-17
  • Artikeltyp Aktuellt

Peter Backeman tävlar i att presentera sin forskning

Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentation av sin forskning – på bara fyra minuter? Den 1 december är det dags för riksfinalen i Forskar Grand Prix. Peter Backeman representerar MDU i finalen.

om Peter Backeman tävlar i att presentera sin forskning
  • Datum 2022-11-16
  • Artikeltyp Aktuellt

Kina påverkar demokratin i svenska kommuner

Kina utövar ett reellt om än relativt begränsat inflytande på demokratin i svenska kommuner. Den mest väldokumenterade och allvarliga typen av påverkansoperation är spionage mot flyktingar med kopplingar till Kina som är bosatta i Sverige. Detta framkommer i en rapport som MDU och Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) vid Utrikespolitiska institutet (UI) har tagit fram.

om Kina påverkar demokratin i svenska kommuner

Forskningshändelser vid MDU

Emmie Wahlström försvarar sin avhandling inom folkhälsovetenskap

  • 2022-11-25 09:15
Sal Gamma (Västerås campus) och digitalt via Zoom
Emmie Wahlström försvarar sin avhandling ”The relevance of cultures – Perspectives on health visits with children with migration experiences ” inom forskarutbildningsämnet folkhälsovetenskap.

Mohammed Albuhayri försvarar sin doktorsavhandling i matematik/tillämpad matematik

  • 2022-11-29 13:15
MDU campus Västerås, sal Kappa
Mohammed Albuhayri försvarar sin doktorsavhandling "Asymptotics of implied volatility in the Gatheral double stochastic volatility model", den 29 november klockan 13.15 på MDU Västerås, sal Kappa.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

289

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer