Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2024-04-18
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU ansluter sig till NVIDIA CUDA-Q Academic Program

MDU går in som deltagare i NVIDIA CUDA-Q Academic Program. Programmet kommer att ge MDU tillgång till utbildningsmoduler med interaktiva övningar och instruktionsvideor inom programmering av kvantdatorer.

om MDU ansluter sig till NVIDIA CUDA-Q Academic Program
  • Datum 2024-04-10
  • Artikeltyp Aktuellt

Möt våra nya professorer

Nyligen installerades åtta nya professorer på MDU. Här möter du dem i några korta presentationsfilmer där de berättar om vad det är som driver dem i deras forskning och vad som får deras hjärtan att klappa lite extra.

om Möt våra nya professorer
  • Datum 2024-04-08
  • Artikeltyp Aktuellt

Resumé från Akademiska högtidsveckan 2024

Under den Akademiska högtidsveckan hade MDU extra mycket fokus på akademiska prestationer.

om Resumé från Akademiska högtidsveckan 2024

Kort och koncist

Forskningshändelser vid MDU

Stefan Marksteiner försvarar sin licentiatuppsats

  • 2024-04-25 10:00
MDU Västerås, sal U2-024
Stefan Marksteiner försvarar sin licentiatuppsats den 25 april 2024 vid MDU campus Västerås.

Nicolas Leberruyer försvarar sin licentiatuppsats

  • 2024-05-03 09:00
Sal A2-004 (Eskilstuna campus)
Nicolas Leberruyer försvarar sin licentiatuppsats den 3 maj 2024 vid Mälardalens universitet campus Eskilstuna.

Mikael Ebrahimi Salari försvarar sin licentiatuppsats

  • 2024-05-07 09:15
Campus Västerås
Mikael Ebrahimi Salari försvarar sin licentiatuppsats den 7 maj 2024 vid Mälardalens universitet, campus Västerås.

MDU:s forskningsinriktningar

Datavetenskap och dataanalys

Bedriver forskning om nya tillvägagångssätt, algoritmer, tekniker och verktyg inom AI och maskininlärning, optimering, heterogen data från olika avkänningsenheter, mjukvara och hårdvara för robotar, hjärnliknande datorer, som samt formella metoder och statisk programanalys.

Läs mer

Elektro- och datorteknik

Forskningsinriktningen bedriver forskning med fokus på det (inbyggda) systemets datorbaserade plattform, vilket innefattar körning (exekvering) av mjukvara, kommunikation av data, samt utveckling av mekanismer som styr eller påverkar hur systemet ska köra.

Läs mer

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriknintgens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Medicin- och hälsoteknik

Ett tvärvetenskapligt område som sammanför kompetens inom ingenjörsvetenskap och medicinsk vetenskap för att skapa banbrytande teknologier som kan hjälpa till att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar, samt stödja människors välbefinnande.

Läs mer

Programvaru- och systemteknik

Programvaru- och systemteknik (SSE) bedriver forskning om teori, metoder, processer, algoritmer och verktyg för att stödja design, utveckling, testning och underhåll av industriell programvara och programvaruintensiva system.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

212

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Forskning om samverkan – RoC (Research on Collaboration)

MDUs tvärvetenskapliga forskningsmiljö inom samverkansforskning.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer