Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2024-05-22
  • Artikeltyp Aktuellt

111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till MDU för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och universitetet landar hela satsningen på 111 miljoner kronor över åtta år.

om 111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik
  • Datum 2024-05-16
  • Artikeltyp Aktuellt

Hennes forskning utmanar synen på vad arbete är

Fördelarna med att flytta ut kontorsarbetet utomhus är många; särskilt de som är kopplade till hälsa, välbefinnande, lärande och kreativitet. Trots detta förblir de flesta som jobbar på kontor stillasittande inomhus framför skärm. Detta vill Charlotte Peterson Troije ändra på.

om Hennes forskning utmanar synen på vad arbete är
  • Datum 2024-05-02
  • Artikeltyp Aktuellt

Så kan skuldproblemen minska i samhället

Allt fler människor i Sverige lever med stora skuldproblem. Ny forskning från MDU pekar på flera orsaker men också lösningar.

om Så kan skuldproblemen minska i samhället

Kort och koncist

Forskningshändelser vid MDU

Disputation, Benti Geleta Buli – Folkhälsovetenskap

  • 2024-09-06 13:15
Sal Lambda (Västerås) och digitalt via Zoom
Benti Geleta Buli försvarar sin avhandling i Folkhälsovetenskap den 6 september 2024 vid Mälardalens universitet, campus Västerås.

Disputation, Stefan Karlsson - Datavetenskap

  • 2024-09-10 13:15
Västerås campus
Exploring API Behaviours by Example Generation

Licentiatseminarium, Simon Mählkvist – Energi- och miljöteknik

  • 2024-10-03 09:15
Gamma, Campus Västerås
Cost-Conscious Analytics and Decision Support for Industrial Batch Processes

MDU:s forskningsinriktningar

Datavetenskap och dataanalys

Bedriver forskning om nya tillvägagångssätt, algoritmer, tekniker och verktyg inom AI och maskininlärning, optimering, heterogen data från olika avkänningsenheter, mjukvara och hårdvara för robotar, hjärnliknande datorer, som samt formella metoder och statisk programanalys.

Läs mer

Elektro- och datorteknik

Forskningsinriktningen bedriver forskning med fokus på det (inbyggda) systemets datorbaserade plattform, vilket innefattar körning (exekvering) av mjukvara, kommunikation av data, samt utveckling av mekanismer som styr eller påverkar hur systemet ska köra.

Läs mer

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriknintgens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspekter av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Medicin- och hälsoteknik

Ett tvärvetenskapligt område som sammanför kompetens inom ingenjörsvetenskap och medicinsk vetenskap för att skapa banbrytande teknologier som kan hjälpa till att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar, samt stödja människors välbefinnande.

Läs mer

Programvaru- och systemteknik

Programvaru- och systemteknik (SSE) bedriver forskning om teori, metoder, processer, algoritmer och verktyg för att stödja design, utveckling, testning och underhåll av industriell programvara och programvaruintensiva system.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

212

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Forskning om samverkan – RoC (Research on Collaboration)

MDUs tvärvetenskapliga forskningsmiljö inom samverkansforskning.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer