Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2023-11-22
  • Artikeltyp Aktuellt

Digitala möten påverkar mående och prestation

Digitala möten har blivit en självklar del av arbetslivet. Allt fler arbetsgivare rekryterar geografiskt utspridda team och erbjuder flexibilitet att arbeta från andra platser än kontoret för att kunna konkurrera om de främsta talangerna. Men det finns nackdelar med digitala möten, kopplat till hur vi mår och hur vi presterar.

om Digitala möten påverkar mående och prestation
  • Datum 2023-11-20
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU-forskare deltar som expert på Nobels fredsprisforum

Nobels fredspris 2023 går till Narges Mohammadi för hennes kamp för mänskliga rättigheter och mot förtrycket av kvinnor i Iran. I samband med prisceremonin i Oslo arrangeras även Nobels fredsprisforum. Mehrdad Darvishpour, forskare på MDU, är inbjuden att delta i forumets rundabordssamtal.

om MDU-forskare deltar som expert på Nobels fredsprisforum
  • Datum 2023-11-14
  • Artikeltyp Aktuellt

Miljoner till forskning om minskat stillasittande under cancerbehandling

Petra von Heideken Wågert, professor vid MDU, tilldelas 2,4 miljoner kronor från Cancerfonden för att undersöka hur man på bästa sätt kan minska stillasittande hos patienter under en cancerbehandling.

om Miljoner till forskning om minskat stillasittande under cancerbehandling

Kort och koncist

Forskningshändelser vid MDU

Natalie Agerskans försvarar sin licentiatuppsats i industriella system

  • 2023-11-30 13:15
C3-003 (campus Eskilstuna)
Natalie Agerskans försvarar sin licentiatuppsats i industriella system kl 13:15 den 30 november 2023 i sal C3-003 (campus Eskilstuna)

Victor Azamfirei försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

  • 2023-12-05 09:15
C3-003 (campus Eskilstuna)
Victor Azamfirei försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design den 5 december 2023 kl 09:15 i sal C3-003 (campus Eskilstuna)

Mohammad Riazati försvarar sin doktorsavhandling på MDU i Västerås

  • 2023-12-07 13:00
Delta, MDU Västerås
Mohammad Riazati försvarar sin doktorsavhandling inom forskarutbildningsämnet datavetenskap på MDU i Västerås den 7 december.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

212

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer