Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

Sju forskningsprojekt från MDU rankas högt på lista över teknik i mänsklighetens tjänst

Nyligen presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets lista med de forskningsprojekt i Sverige som bedöms ha stor potential att komma till nytta för samhället. Fokus för årets 100-lista är teknik i mänsklighetens tjänst. Sju av forskningsprojekten på listan kommer från eller har koppling till MDU.

Läs mer
  • Datum 2022-05-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Utgå från barnen i arbetet med hållbarhet

För att nå FN:s globala mål för hållbarhet behöver barn få kunskap och bli engagerade redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan, och menar att allt arbete med hållbarhet börjar med barnens perspektiv, delaktighet och inflytande.

om Utgå från barnen i arbetet med hållbarhet
  • Datum 2022-05-16
  • Artikeltyp Aktuellt

Batterier som lever längre skapar cirkulära affärsmodeller

Våra forskare undersöker möjligheterna att förlänga livslängden för batterier till elfordon som tåg, bilar och andra fordon. Fokus ligger på att skapa lösningar för hur batterierna kan få en andra livslängd, genom exempelvis omtillverkning. Det lägger grunden för mer cirkulära affärslösningar för elbilsbatterier, något som är av yttersta vikt för samhället.

om Batterier som lever längre skapar cirkulära affärsmodeller
  • Datum 2022-05-10
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU:s forskare utvecklar ny teknik som används i rymden

Forskare vid MDU har utvecklat teknik som nu används i rymden. Inom ramen för forskningsprofilen DPAC (Dependable Platforms for Autonomous systems and Control) har forskarna skapat en datorarkitektur för strålningssäkra serverlösningar och molntjänster som kommer att påverka hela rymdindustrin och en stor mängd digitala tjänster inom rymdområdet.

om MDU:s forskare utvecklar ny teknik som används i rymden

Forskningshändelser vid MDU

VBWS2022 workshop

  • 2022-05-30 09:00 – 2022-05-31 17:00
Sal Kappa, MDU Västerås
Den 30 till 31 maj 2022 arrangeras den internationella workshopen ”VBWS2022 – Västerås Budapest Workshop on Efficient Numerical and Modelling Methods” på campus i Västerås.

Filip Flankegård försvarar sin licentiatuppsats

  • 2022-06-02 13:15
Sal C3-003, Eskilstuna
Filip Flankegård försvarar sin licentiatuppsats i innovation och design den 2 juni 2022 på campus i Eskilstuna.

The public defense of Mahshid Helali Moghadam’s doctoral thesis in Computer Science

  • 2022-06-03 14:00
Alfa (Västerås)
The public defense of Mahshid Helali Moghadam’s doctoral thesis in Computer Science will take place at Mälardalen University, room Alfa (Västerås Campus) at 14:00 on 3rd June, 2022.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

289

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen