Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2024-01-31
  • Artikeltyp Aktuellt

Experten om cybersäkerhet: så kan du skydda dig mot attacker

Den stora it-attacken mot den finska it-leverantören Tietoevry visar hur sårbart och beroende vårt samhälle är av fungerande it-system. Vår professor i realtidssystem Hans Hansson, svarar här på frågor om attacken och hur privatpersoner och myndigheter kan skydda sig mot dessa typer av cyberattacker.

om Experten om cybersäkerhet: så kan du skydda dig mot attacker
  • Datum 2024-01-22
  • Artikeltyp Reportage

Fysisk aktivitet hos fler positivt för hela samhället

Forskare har tittat på hur kommuner i Sörmland arbetar med fysisk samhällsplanering och hur den kan bli bättre. Här delar de med sig av sina bästa tips.

om Fysisk aktivitet hos fler positivt för hela samhället
  • Datum 2023-12-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Återvunnet vatten skapar mer hållbar matproduktion

På många platser i världen, och även i Sverige, är det brist på dricksvatten. Dricksvatten används även för att bevattna grödor och för olika processer inom industrin. Det är varken hållbart eller effektivt. Därför startar ett nytt banbrytande forskningsprojekt vid MDU, med målet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.

om Återvunnet vatten skapar mer hållbar matproduktion

Kort och koncist

Forskningshändelser vid MDU

Siavash Javadi försvarar sin avhandling

  • 2024-03-08 09:15
C3-003 (Eskilstuna campus)
Siavash Javadi försvarar sin avhandling den 8:e mars 2024 vid Mälardalens universitet, campus Eskilstuna.

Johan Cederbladh försvarar sin licentiatuppsats

  • 2024-03-11 13:15
Gamma (Västerås campus)
Johan Cederbladh försvarar sin licentiatuppsats den 11 mars 2024 vid Mälardalens universitet, campus Västerås.

Bahar Houtan försvarar sin avhandling

  • 2024-03-12 09:15
Gamma (Västerås campus) och via Zoom
Bahar Houtan försvarar sin avhandling den 12 mars 2024 vid Mälardalens universitet i campus Västerås.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

212

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Tvärvetenskaplig forskningsmiljö om samverkan

MDUs tvärvetenskapliga forskningsmiljö inom samverkansforskning.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer