Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2023-03-21
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU växlar upp sitt arbete på den internationella marknaden

I år är det 20-årsjubileum för ett forskningssamarbete mellan Rwanda och Sverige, för att utbilda rwandiska forskare inom ett flertal områden. MDU ingår i samarbetet och tar nu ett krafttag inför nästa fas: att utveckla det kvinnliga ledarskapet i Afrika.

om MDU växlar upp sitt arbete på den internationella marknaden
  • Datum 2023-02-28
  • Artikeltyp Aktuellt

Nyutvecklad AI-lösning hjälper flygtrafiken

I ett projekt på MDU har ett AI-system utvecklats som kan beräkna förseningar samt förutse faror och avbrott i flygtrafiken. Systemet kan dels hjälpa trafikledare att förutsäga och kommunicera störningarna till passagerare, piloter och flygledare, dels förhindra själva störningarna.

om Nyutvecklad AI-lösning hjälper flygtrafiken
  • Datum 2023-03-14
  • Artikeltyp Aktuellt

Matematik i vardagen

Vad skulle världen vara utan matematik? Bara till vardags använder du en mängd olika system och appar som är beroende av matematik. Här är listan över områden där matematik får din vardag att funka.

om Matematik i vardagen

Kort och koncist

Forskningshändelser vid MDU

Manothai Wongsala försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

  • 2023-03-31 09:15
C1-007 (Eskilstuna campus)
Manothai Wongsala försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap i sal C1-007 (Eskilstuna campus) och digtalt via Zoom, 31 mars 2023 kl 9.15.

Inna Valieva försvarar sin doktorsavhandling i elektronik

  • 2023-04-12 09:15
Gamma, Västerås campus
Inna Valieva försvarar sin doktorsavhandling i elektronik i sal Gamma på MDU (Västerås campus) den 12 april 2023.

Daniel Bujosa Mateu försvarar sin licentiatupsats i datavetenskap

  • 2023-04-20 09:15
MDU Västerås, sal Beta
Daniel Bujosa Mateu försvarar sin licentiatupsats i datavetenskap den 20 april 2023 på MDU Västerås, sal Beta klockan 09.15 eller digitalt.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

212

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer