Text

2024-02-22

MDU-professor i uppdrag för Vetenskapsrådet

MDU:s professor Emilia Rovira Nordman har blivit utsedd till ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper som bedömer vilka projekt som ska tilldelas bidrag på sammanlagt 45 miljoner kronor varje år.

Emilia Rovira Nordman blir ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp inom humaniora och samhällsvetenskap 2024 Länk till annan webbplats..

Beredningsgruppens uppgift är att förse Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap med välgrundade beslutsunderlag, genom att noggrant bedöma och rangordna ansökningarna för forskningsfinansiering. På grundval av beredningsgruppens bedömning fattar ämnesrådet det slutliga finansieringsbeslutet.

"Det känns hedersamt för mig att vara med. Utöver att jag får vara med och påverka vilken forskning som ges stöd, kommer jag att få insyn i aktuell spännande forskning inom olika fält i Sverige", säger Emilia Rovira Nordman.

Kontaktinformation