Text

Rektor Martin Hellström

Martin Hellström är rektor för MDU och leder universitetets verksamhet.

Martin Hellström är också professor i litteraturvetenskap vid Mälardalens universitet. Han har tidigare varit professor i tyska vid Göteborgs universitet och professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Borås.

Han har under sin akademiska karriär haft flertalet ledarroller, såsom prefekt och prodekan vid Göteborgs universitet, prorektor vid Högskolan i Borås samt rektor för Högskolan Väst.