Text

Vision

1 januari 2021 infördes MDU:s nya vision: Ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Den har arbetats fram i dialog med medarbetare, studenter och samverkansparter och tar sikte mot 2030.

Vi är ett progressivt universitet

I en föränderlig värld erbjuder MDU en flexibel och nyskapande forskning och utbildning med hög kvalitet och teknisk spets som stimulerar studenterna till nyfikenhet, innovationsförmåga, kritiskt tänkande och ett livslångt lärande.​

Vi skapar värde genom samverkan

De samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöerna är motorer för kunskapsutveckling och innovation. Genom unik samverkan mellan akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor genereras värde i ett globalt samhälle. ​

Vi formar en hållbar framtid

På vetenskaplig grund, med inkluderande förhållningssätt och långsiktiga perspektiv, verkar MDU:s forskning och utbildning för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Mål

För att alla som verkar inom MDU ska kunna arbeta för att nå visionen har vi fyra mål för MDU som lärosäte, fyra mål för vår utbildningsverksamhet och fyra mål för vår forskning:

MDU som lärosäte

Våra mål är att:

 • Vi vågar utmana och vi vågar utmanas
 • En stark samverkan är vårt signum
 • Vi verkar för en hållbar framtid och lever som vi lär
 • Vi är ett erkänt bra lärosäte att studera och arbeta vid

Utbildning

Våra mål är att:

 • Vi är kreativa och utvecklar ständigt våra utbildningar och lärmiljöer
 • Vi är nationellt ledande i att erbjuda utbildningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar och bidrar till ett hållbart samhälle
 • Våra studenters och doktoranders förmågor att bidra till ett hållbart samhälle är högt värderade av det omgivande samhället
 • Vi är banbrytande i att ge våra studenter och doktorander kompetenser både genom och för samverkan

Forskning

Våra mål är att:

 • Vår forskning är av hög kvalitet och präglas av nytänkande och perspektivrikedom
 • Vi har framstående forskning som tar sig an dagens och framtidens utmaningar och bidrar till ett hållbart samhälle
 • Vi är en internationell förebild och nationellt ledande när det gäller nyttiggörande av forskning
 • Vår forskarutbildning är känd för att ta sig an forskningsfrågor i samverkan och med tvärvetenskapliga ansatser

Vill du veta mer om MDU:s strategier för att nå de uppsatta målen och därigenom visionen?

Mål och strategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.