Text

yyyy-MM-dd

Forskare deltog vid Sveriges första veterankonferens

Monica Larsson, Veterancentrum, Försvarsmakten, presenterar Anette Strömberg, MDU, vid Veterankonferensen.

Monica Larsson, Veterancentrum, Försvarsmakten, presenterar Anette Strömberg, MDU, vid Veterankonferensen.

Den 15:e december medverkade forskare från MDU vid Sveriges första veterankonferens, som arrangerades av Försvarsmakten i Rikssalen på Militärhögskolan Karlberg.

Vid konferensen presenterade MDU:s forskare Anette Strömberg initiala reflektioner från arbetet med 15 000 fritextsvar där utlandsveteraner har beskrivit sina behov och idéer om förbättringar. Arbetet är en del i ett forskningsuppdrag som Försvarsmaktens Veterancentrum har upphandlat, där MDU:s uppdrag är att tillgängliggöra veteranernas erfarenheter för implementeringen av veteranstrategin. Arbetet med fritextsvaren kommer pågå under hela 2024.

Enkäten, som skickades ut under 2022, är den första där Försvarsmakten nått ut till samtliga nu levande veteraner som bor i Sverige. Det är totalt 52590 personer som har nåtts, och 38 % (20009 personer) har tagit möjligheten att besvara enkäten och därmed bidra till både veteranstrategin och kunskapandet i veteranfrågor.

 

Ny veteranstrategi

Konferensen inleddes med att Försvarsminister Pål Jonson lämnade över den nya veteranstrategin En aktiv och inkluderande veteranpolitik, Sveriges Veteranstrategi 2024-2030 till Försvarsmaktens Generaldirektör Mikael Granholm. Därefter följde paneler och presentationer om arbetet med veteranfrågor som Försvarsmakten genomför inom Veterancentrum, och genom veteran- och anhörigesamordnare samt HR-specialister.

De olika veteranföreningarna presenterade sina verksamheter. Forskare från Försvarshögskolan, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Umeå Universitet samt Aux Analysis, sammanfattade tidigare genomförd, pågående samt planerad forskning.

HKH Prins Carl Philip deltog i egenskap av beskyddare för Sveriges Veteranförbund.

Veterankonferensen kommer fortsättningsvis genomföras årligen och i samverkan med veteran- och anhörigorganisationer, som en del i att vidareutveckla veteranstrategin och följa upp implementeringen.

Veteranstrategin finns att ladda ner på Regeringens webbsida Länk till annan webbplats..

All forskning som presenterades under konferensen finns att ta del av på Försvarsmaktens websida Forskning om utlandsveteraner. Länk till annan webbplats.Här finns också den kvantitativa delen av enkätundersökningen, se Utlandsveteraner 2022 Totalundersökning (Kantar Public).

Kontaktinformation