Text

Elektro- och datorteknik

Forskningsinriktningen Elektro- och datorteknik (ECE) bedriver forskning med fokus på det (inbyggda) systemets datorbaserade plattform, vilket innefattar körning (exekvering) av mjukvara, kommunikation av data, samt utveckling av mekanismer som styr eller påverkar hur systemet ska köra.

Forskningen vid ECE utgår ifrån datorbaserade system som är inbyggda i en fysisk dator- eller elektrisk miljö. Systemen är oftast kritiska och de kräver hög tillförlitlighet, hög grad av säkerhet, samt förutsägbar timing och prestanda. Gemensamt för dessa system är även att de ofta har begränsade resurser för beräkning, kommunikation, och energi. Systemen är vanligtvis uppbyggda med en kombination av analog och digital hårdvara som är sammankopplad med trådbunden eller trådlös kommunikation, och mjukvara används för att styra systemets beteende och funktionalitet.

ECE har sitt ursprung i de klassiska akademiska ämnena datorteknik och elektroteknik. MDU-forskare är särskilt aktiva inom följande forskningsområden:

  1. inbyggda och distribuerade system, med specifikt fokus på förutsägbara och effektiva datorbaserade plattformar, protokoll och mekanismer för körning (exekvering) av det inbyggda och eventuellt distribuerade systemets mjukvara,
  2. datakommunikation, med specifikt fokus på forskning rörande pålitlig kommunikation med hjälp av design, mätning och utvärdering av teorier och algoritmer, som syftar till robusta protokoll för trådbunden och trådlös kommunikation i tidskritiska tillämpningar, samt
  3. automations- och reglersystem, inkluderande forskning rörande modellering, analys, optimering och design av styrsystem för industriella tillämpningar, med fokus på automation, robotik och distribuerade systemapplikationer.

Våra huvudsakliga tillämpningsområden är fordonssystem, processautomation samt industriell robotik, där lösningar utvecklas och utforskas i nära samarbete med industriella partners.

Relaterade forskningsområden

Datakommunikation

Datakommunikation för fördröjningskritisk distribuerad kontroll, med fokus på forskning inom trygg och säker trådlös industriell automatisering.

Läs mer om Datakommunikation

Design av realtidssystem

Forskargruppen har fokus på designmetoder, arkitekturer och kommunikation för realtidssystem.

Läs mer om Design av realtidssystem

Heterogena system

Gruppen syftar till att öka nyttjandet av heterogena system när det gäller förutsägbarhet, effektiv utveckling och effektiv integration av mjuk- och hårdvara för nästa generations intelligenta system.

Läs mer om Heterogena system

Komplexa inbyggda system i realtid

Inom Komplexa inbyggda system fokuserar forskarna på implementering och analys av realtidssystem.

Läs mer om Komplexa inbyggda system i realtid

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av inbäddade system, inklusive: modeller för arkitektoniska och beteendebeskrivningar av system och krav på system, tekniker för att analysera och transformera modeller och runtime-arkitekturer för resurseffektiva, förutsägbara inbyggda system.

Läs mer om Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programvarutestlaboratorium

Testning av inbyggd programvara, empiriska studier av mjukvarutestning, testautomation, modellbaserad testning.

Läs mer om Programvarutestlaboratorium

Kontakt

Om du vill veta mer om forskningen, kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

This initiative will conduct key research needed to enable ubiquitous access to cloud services in real-time, making this technology available also to operations in industrial systems.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Projektet har syftete att utveckla nya tekniker för att tillhandahålla en fullständig holistisk mjukvaruutvecklingsmiljö för förutsägbara fordonssystem som använder blandad TSN-5G kommunikation


Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

Huvudfinansiering: Vinnova

This project aims at reducing the energy consumption in an electric construction site by designing relevant components that incorporate with energy, optimize energy distribution, storage and management, and optimize fleet.


Projektansvarig vid MDU: Hossein Fotouhi

Huvudfinansiering: Vinnova

Projektet har som mål att utveckla nya tekniker och verktyg för holistisk modellbaserad mjukvaruutveckling av förutsägbara fordonsplattformar som inkluderar äldre kommunikation och TSN.


Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

Huvudfinansiering: VINNOVA (FFI)

Syftet med PRE-fall projektet är att utveckla och utvärdera ett E-hälsoverktyg och sensorlösningar för att möjliggöra upptäckt av tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk och därefter minska fallrisken genom individanpassade råd. Utvecklingen av sensorlösningar och användargränssnitt sker genom användarcentrerade iterativa designprocesser.


Projektansvarig vid MDU: Annica Kristoffersson

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt syftar till att tillhandahålla en samling programvarukomponenter som dynamiskt kan optimera IIoT-infrastrukturen. PSI riktar sig till en förbättrad resursanvändning av systemet genom kontinuerliga och distribuerade systemomfattande optimeringar.


Projektansvarig vid MDU: Alessandro Papadopoulos

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande målet för SEINE är att utveckla nya tekniker, industriella verktyg och validerare för att stödja automatisk självkonfigurering av förutsägbara industriella kommunikationsnätverk.


Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

Huvudfinansiering: KK-Stiftelsen