Text

Komplexa inbyggda system i realtid

PSI: Pervasive Self-Optimizing Computing Infrastructures (Genomgripande självoptimerande datainfrastrukturer)

Detta projekt syftar till att tillhandahålla en samling programvarukomponenter som dynamiskt kan optimera IIoT-infrastrukturen. PSI riktar sig till en förbättrad resursanvändning av systemet genom kontinuerliga och distribuerade systemomfattande optimeringar.

Start

2021-01-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Mängden data som vi dagligen producerar ökar exponentiellt tack vare framväxten av nyteknologi som Internet of Things (IoT) och Industrial IoT (IIoT). Med en sådan tillväxt ökar kraven på beräkningsplattformarna betydligt och kräver nya och effektivare lösningar för hanteringen av IoT-infrastrukturen. Detta kräver nya lösningar för att (i) effektivt utnyttja hela beräkningsinfrastrukturen, (ii) skala till större datasätt som inte kan flyttas till datacentra för bearbetning, och (iii) uppfylla förutsägbarhet och tidskrav för IIoT.

PSI (Pervasive Self-Optimizing Computing Infrastructures) syftar till att tillhandahålla en samling programvarukomponenter som dynamiskt kan optimera IIoT-infrastrukturen. PSI riktar sig till en förbättrad resursanvändning av systemet genom kontinuerliga och distribuerade systemomfattande optimeringar.

Projektet inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter, och det kombinerar olika forskningsområden som självanpassande programvara, reglerteknik, optimering, distribuerade och realtidssystem. Projektets huvudmål är att utveckla nya metoder för effektiv användning av beräkningsresurser samtidigt som garantier ges för olika viktiga prestandaindikatorer, som till exempel responstid och beräkningsbandbredd av systemet. Projektet kommer att ge potentiellt betydande framsteg inom såväl forskningssamhället som inom industriella tillämpningar.