Text

Inbyggda system


Komplexa inbyggda system i realtid

Inom Komplexa inbyggda system fokuserar forskarna på implementering och analys av realtidssystem.

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Särskilt fokus finns på multiprocessor schemaläggningstekniker, synkroniseringsprotokoll, förutsägbar implementering av realtidssystem, kompositionell teori och teknik och liknande ämnen relaterade till förutsägbarhet i realtidssystem.

Gruppen arbetar också med kommunikationsprotokoll och arkitekturer baserade på Switched Ethernet. Den senaste forskningsriktningen är moln och industriell Internet of Things (IoT). Sammanfattning: timing, implementering, analys och modellering av komplexa inbäddade realtidssystem.

 

Gruppen bedriver forskning inom följande områden:

  • Multiprocessor schemaläggning och -synkronisering
  • Förutsägbar implementering av realtidssystem
  • Källkodsanalys för industriellt inbyggd programvara
  • Simuleringsbaserad analys av komplexa inbäddade system
  • Stokastisk och statistisk analys av realtidssystem
  • Kommunikationer i realtid
  • Adaptiva och omkonfigurerbara realtidssystem
  • Kompositionell implementering och analys av realtidssystem
  • Cloud och Industriell Internet of Things

Pågående forskningsprojekt

The overall goal of ACICS is to provide models, methods and tools that facilitate a substantial increase of dependability of cloud-based platforms for ICPS applications, with respect to consistency, security and interoperability of data, timing predictability of using shared virtual resources, together with a framework of guaranteeing QoS enforcement by formal analysis and verification.


Projektansvarig vid MDU: Cristina Seceleanu

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Automation Region Research Academy (ARRAY) är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

This initiative will conduct key research needed to enable ubiquitous access to cloud services in real-time, making this technology available also to operations in industrial systems.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

The ultimate goal of the DPAC profile is to establish a nationally leading and internationally renowned research centre that facilitate close cooperation between academia and industry to achieve a significant increase in research and available knowhow on advanced dependable platforms for embedded systems.


Projektansvarig vid MDU: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The main goal of FIESTA is to develop new solutions that provide scalable real-time performance, in the context of collaborative and adaptive distributed legacy systems, by utilizing resource efficient consolidation while ensuring non-functional properties of timing, safety and security.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt syftar till att tillhandahålla en samling programvarukomponenter som dynamiskt kan optimera IIoT-infrastrukturen. PSI riktar sig till en förbättrad resursanvändning av systemet genom kontinuerliga och distribuerade systemomfattande optimeringar.


Projektansvarig vid MDU: Alessandro Papadopoulos

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

In SACSys, we address the core question of how to provide run-time guarantees of safety and cyber-security for time-critical collaborative adaptive systems.


Projektansvarig vid MDU: Marjan Sirjani

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen