Text

Forskarskolor

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal forskarskolor inom olika ämnesområden. Gemensamt är att samtliga sker i samverkan med näringsliv och offentlig sektor vilket leder till en nära koppling mellan utbildning och verklighet.

ARRAY

En industriforskarskola inom automation och robotik.

ARRAY

ITS EASY

Industriell forskarskola inom Inbyggda system.

ITS EASY

Innofacture

Forskarskola inom innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser.

Innofacture

ITS ESS-H

Industriell forskarskola inom tillförlitliga inbyggda sensorsystem.

ITS ESS-H

INDTECH

Industriell forskarskola inom digital transformation av produktionssystem, industriell AI, motståndskraftiga industriella system samt energieffektiv produktion och styrning.

INDTECH

Forskarskolor som samordnas med andra lärosäten