Text

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och styrning

Resurseffektivisering

Statsvetenskap

Heterogena system

Artificiell intelligens och intelligenta system

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Design av realtidssystem

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Transformativ Management

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

INTERCONNECT: Integrering av TSN och äldre realtidskommunikation i predikterbara fordonsplattformar

Projektet har som mål att utveckla nya tekniker och verktyg för holistisk modellbaserad mjukvaruutveckling av förutsägbara fordonsplattformar som inkluderar äldre kommunikation och TSN.

Start

2021-06-30

Planerat avslut

2025-06-29

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Många nya funktioner i moderna fordon använder sig av sensorer som genererar mycket stora datamängder (t.ex. lidar). Sensorer som ofta genererar flera hundra megabyte med data per sekund; data som behöver kommuniceras mellan fordonets datorer med förutsägbar och låg fördröjning. De framväxande standarderna: IEEE Time-Sensitive Networking (TSN) verkar vara en lovande lösning för klara denna kommunikation. TSN tillhandahåller ett höghastighetsnätverk med låga fördröjningar som också kan anslutas till äldre kommunikationsenheter och delsystem.

Detta projekt utforskar den nya möjligheten att integrera TSN och äldre, enklare, kommunikationsenheter för att skapa en attraktiv lösning för nästa generation av fordon. Dagens teknologi saknar dock en holistisk modellbaserad teknik för programvaruutveckling för, och tidsverifiering av, dessa integrerade kommunikationsenheter.

I INTERCONNECT kommer vi att utveckla nya tekniker, verktyg och en demonstrator av en holistisk modellbaserad utvecklingsmiljö fordonsmjukvara till förutsägbara plattformar som integrerar TSN och äldre kommunikationsenheter. Fördelarna för fordonsindustrin blir: mer kostnadseffektiv systemutveckling, bättre kvalitet på utvecklade funktioner till lägre kostnader, bättre nyttjandegrad av fordonens dator- och kommunikationsresurser. En viktig aspekt av projektkonsortiet är att det erbjuder en tydlig värdekedja som initieras från akademin (MDU); genom en verktygsutvecklare (Arcticus Systems); och slutligen, till en användare av tekniken (HIAB).