Text

Heterogena system

Förutsägbar programvaruutveckling i uppkopplade fordon med blandade TSN-5G-nätverk

Projektet har syftet att utveckla nya tekniker för att tillhandahålla en fullständig holistisk mjukvaruutvecklingsmiljö för förutsägbara fordonssystem som använder blandad TSN-5G kommunikation 

Start

2020-09-01

Planerat avslut

2024-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Moderna fordon måste inom industriella tillämpningar (t.ex autonoma stenbrott) kunna kommunicera och samarbeta för att tillhandahålla en gemensam funktionalitet. För att uppnå detta måste fordonen vara utrustade med sensorer (t.ex kameror och lidar) som producerar oerhört stora datamängder. Den stora volymen data som erhålles från dessa sensorer måste kommuniceras internt inom ett fordon och också externt mellan flera olika fordon. Kommunikationen måste även ske med förutsägbara och låga fördröjningar. Den traditionella kommunikationen inom fordonet (baserat på fältbussar) och kommunikationen mellan fordon (t.ex WiFi och 4G) blir en flaskhals när det gäller att uppfylla kraven på hög bandbredd och låg latens.

De nyligen utvecklade IEEE Time-Sensitive Networking (TSN) standarder, samt 5G-kommunikation, erbjuder lovande lösningar för att möta dessa krav. Tyvärr saknar den senaste tekniken ett mjukvaruutvecklingsramverk och även en exekveringsmiljö för pålitliga fordonssystem som använder blandad TSN-5G-kommunikation. Detta hindrar fordonsindustrin från att dra nytta av dessa banbrytande tekniker på ett effektivt sätt. Syftet med PROVIDENT är att utveckla nya tekniker för att tillhandahålla en fullständig holistisk mjukvaruutvecklingsmiljö för fordonssystem som använder blandad TSN-5G- kommunikation. Partnerna i PROVIDENT är baserade på en tydlig värdekedja som initieras från akademien (MDU); fortsätter genom verktygsutvecklaren (Arcticus Systems); och slutar i användaren av tekniken (HIAB).


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål