Text

Programvaru- och systemteknik

Programvaru- och systemteknik (SSE) bedriver forskning om teori, metoder, processer, algoritmer och verktyg för att stödja design, utveckling, testning och underhåll av industriell programvara och programvaruintensiva system.

Det inkluderar forskning om modellbaserad utveckling för att förenkla utveckling och drift, aspekter av pålitlighet (t.ex. funktionssäkerhet och cybersäkerhet) för att säkerställa att kritiska system går lita på och programvarutestning med fokus på kvalitetsattribut relaterade till pålitlighet och prestanda.

Relaterade forskningsområden

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Forskningsgruppen fokuserar på automatiserad utveckling av mjukvaruspråk och mjukvara genom att tillämpa avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker.

Läs mer om Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Denna grupp utför forskning om språk, tekniker, mätvärden och processer inom bevis och argumentationsteknik i syfte att certifiera/självvärdera.

Läs mer om Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyberfysisk systemanalys

Forskningsgruppen fokuserar på att analysera cyberfysiska system. Cyberfysiska system är integrationer av beräkning, nätverk och fysiska processer.

Läs mer om Cyberfysisk systemanalys

Design av realtidssystem

Forskargruppen har fokus på designmetoder, arkitekturer och kommunikation för realtidssystem.

Läs mer om Design av realtidssystem

Industriell programvaruteknik

Fokuserar på konstruktion och analys av komplexa programvaruintensiva industriella system, vilket inkluderar tekniker, metoder och processer. Särskild tonvikt läggs på komponent- och modellbaserad utveckling av inbyggda system.

Läs mer om Industriell programvaruteknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av inbäddade system, inklusive: modeller för arkitektoniska och beteendebeskrivningar av system och krav på system, tekniker för att analysera och transformera modeller och runtime-arkitekturer för resurseffektiva, förutsägbara inbyggda system.

Läs mer om Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programvarutestlaboratorium

Testning av inbyggd programvara, empiriska studier av mjukvarutestning, testautomation, modellbaserad testning.

Läs mer om Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Fokuserar på att överbrygga de teoretiska grunderna för tillförlitlighet och industriell mjukvaruutveckling, med tonvikt på teknik- och processaspekter för komplexa tillförlitliga system.

Läs mer om Säkerhetskritisk teknik

Tillförlitlig programvaruteknik

Metoder och processer för utveckling av tillförlitliga programvarusystem; specifikt tekniker och schemaläggningsanalys för feltoleranta realtidssystem, tillförlitlig modellering av programvara, mjukvarutestning och säkerhetsargument för certifiering.

Läs mer om Tillförlitlig programvaruteknik

Kontakt

Om du vill veta mer om forskningen, kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Digitala Stambanan har sitt ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen för att utbyta data, information och kommunikation inom och mellan bolag. Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: PiiA, Vinnova

ESCAPE-CD-projektet kommer att tillhandahålla infrastruktur och lösningar som gör det möjligt att i en produktionsanläggning hantera en flotta av autonoma och semiautonoma fordon och maskiner från flera leverantörer på ett sätt som möjliggör hög produktivitet samtidigt som säker drift kan garanteras på en acceptabel nivå. Projektet utgår från ett eller flera användningsfalls som tillhandahålls av Boliden, tillsammans med en simuleringsbaserad metod för analys av funktionssäkerhet som tillhandahålls av MDU.


Projektansvarig vid MDU: Hans Hansson

Huvudfinansiering: Vinnova

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).


Projektansvarig vid MDU: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Q-Test kommer att göra det möjligt för STL och VCE att nå en gemensam forskningsagenda genom olika uppstartsaktiviteter, vilket gör det möjligt för båda parter att ansöka om ett gemensamt forskningsprojekt inom en snar framtid, inriktat på kvalitetshöjning i testning av inbyggda elektroniska system.


Projektansvarig vid MDU: Wasif Afzal

Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment

The project focuses on modeling and analyzing event-based asynchronous autonomous systems for safety assurance, performance evaluation, and optimization


Projektansvarig vid MDU: Marjan Sirjani

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektet syftar till att öka effektiviteten i analys och hantering av risker i samhällskritiska sammankopplade system-av-system. Detta uppnås genom att riskanalytiker med en viss arbetsinsats kan identifiera och minska betydligt fler risker än vad de klarar med dagens metoder och samma insats.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Projektets mål är att utveckla ett ICT-aktiverat, datadrivet beslutsstödssystem som implementerar en praktisk ekonomisk ersättningstidsmodell baserad på högkvalitativa, verkliga kostnadsdata och miljöparametrar.


Projektansvarig vid MDU: Wasif Afzal

Huvudfinansiering: Vinnova

Software Center is a collaboration between five academic partners and thirteen companies, dedicated to accelerating industrial digitalization and to support a continuous exchange of knowledge between the companies.


Projektansvarig vid MDU: Jan Carlson

The long-term goal of this project is to identify key factors that hinder the combination of model- based development and continuous integration, and to develop methods, techniques and tools to help alleviate them.


Projektansvarig vid MDU: Jan Carlson

Syftet med detta projekt är att studera hur systemutvecklare kan designa sina produkter så att de får förmågor som gör dem effektiva i ett SoS-sammanhang, och hur SoS-utvecklare kan sätta samman de tillgängliga elementen så effektivt som möjligt för att genomföra ett konkret uppdrag.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: KKS / Knowledge Foundation