Text

Programvaru- och systemteknik


Industriell programvaruteknik

Fokuserar på konstruktion och analys av komplexa programvaruintensiva industriella system, vilket inkluderar tekniker, metoder och processer. Särskild tonvikt läggs på komponent- och modellbaserad utveckling av inbyggda system.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att öka effektiviteten i analys och hantering av risker i samhällskritiska sammankopplade system-av-system. Detta uppnås genom att riskanalytiker med en viss arbetsinsats kan identifiera och minska betydligt fler risker än vad de klarar med dagens metoder och samma insats.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Software Center is a collaboration between five academic partners and thirteen companies, dedicated to accelerating industrial digitalization and to support a continuous exchange of knowledge between the companies.


Projektansvarig vid MDU: Jan Carlson

The long-term goal of this project is to identify key factors that hinder the combination of model- based development and continuous integration, and to develop methods, techniques and tools to help alleviate them.


Projektansvarig vid MDU: Jan Carlson

Syftet med detta projekt är att studera hur systemutvecklare kan designa sina produkter så att de får förmågor som gör dem effektiva i ett SoS-sammanhang, och hur SoS-utvecklare kan sätta samman de tillgängliga elementen så effektivt som möjligt för att genomföra ett konkret uppdrag.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: KKS / Knowledge Foundation