Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala stambanan IndTech

Digitala Stambanan har sitt ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen för att utbyta data, information och kommunikation inom och mellan bolag. Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

När företag kommunicerar effektivt med varandra skapas stora värden. Det skedde fysiskt när järnvägarna byggdes på 1800-talet och det sker nu i form av digitalt utbyte av information. Då som nu handlar det om ett systemskifte med en omvälvande påverkan på industrin. För att effektivisera produktion och ställa om till en mer hållbar industri nyttjas IndTech, tekniken som gör industrin smart. Det handlar både om att ny teknik utvecklas efter industrins behov, men också om att teknik från andra användningsområden anpassas till och nyttjas i industrin.

Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken.

Projektmål

Målet med projektet är att omsätta digitalisering till affärsmöjligheter.