Text

Säkerhetskritisk teknik

Tillförlitlig programvaruteknik

Datakommunikation

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Produkt- och produktionsutveckling

Modellering och analys av risker i system-av-system

Projektet syftar till att öka effektiviteten i analys och hantering av risker i samhällskritiska sammankopplade system-av-system. Detta uppnås genom att riskanalytiker med en viss arbetsinsats kan identifiera och minska betydligt fler risker än vad de klarar med dagens metoder och samma insats.

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2026-12-13

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

I dagens samhälle kopplas allt fler verksamheter samman och görs beroende av varandra. Detta leder till bättre tjänster och lägre kostnad, ofta genom stöd av digitalisering. Samtidigt gör sammankopplingen att nya sårbarheter uppstår och komplexiteten ökar. Traditionella metoder för att analysera risker räcker då inte till. De metoder som idag används för riskanalys har svårt att hantera sammankopplade system. Det beror på att de fokuserar på fel i systemens delar, snarare än problem som uppkommer genom brister i samspelet i ett sådant system-av-system. Ofta förutsätter de också att sannolikheter för händelser är kända, men nu för tiden förändras verkligheten för snabbt för att hinna samla relevant statistik. Komplexiteten blir dessutom omöjlig att hantera med dagens manuella granskningar. I det här projektet tittar vi på nya metoder baserade på systemtänkande. Det innebär ett större fokus på helheten och samspelet mellan delarna, än på de enskilda system som ska samarbeta. Metoden utgår ifrån en modellering av sammankopplade förmågor. Genom att titta på hur dessa samspelar, och vilken dynamik som uppkommer, kan nya typer av risker identifieras och åtgärdas.

Syfte

Projektet syftar till att öka effektiviteten i analys och hantering av risker i samhällskritiska sammankopplade system-av-system. Detta uppnås genom att riskanalytiker med en viss arbetsinsats kan identifiera och minska betydligt fler risker än vad de klarar med dagens metoder och samma insats.


Projektmål

Projektets konkreta mål är att:

  1. Utveckla och förfina en generell process för systematisk riskanalys av sammankopplade samhällssystem, där varje processteg stöds av modelleringsmetoder och verktyg.

  2. Validera processen genom tre omfattande fallstudier i situationer med olika karaktärsdrag.

  3. Paketera resultaten så att de blir återanvändbara av andra efter projektets slut.

Aktiviteter


Projektet fokuserar på att hitta nya angreppssätt för analys och hantering av risker i samhällskritiska system-av-system. Huvudresultatet är en generell process, med stödjande metoder och verktyg. För att säkerställa att den nya metoden kan hantera verkliga, komplexa situationer kommer den redan från början att utformas med hjälp av fallstudier. Tre olika fall kommer att studeras:

  1. Räddningsinsats vid skogsbrand
  2. Sjukvård vid pandemi
  3. Framtida autonoma transportsystem

Externa projektmedlemmar

Pontus Svensson, RISE Research Institutes of Sweden