Text

Ny ersättningspolicy med hänsyn till miljöhållbarhet

Projektets mål är att utveckla ett ICT-aktiverat, datadrivet beslutsstödssystem som implementerar en praktisk ekonomisk ersättningstidsmodell baserad på högkvalitativa, verkliga kostnadsdata och miljöparametrar.

Start

2023-10-01

Planerat avslut

2026-09-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet kommer att utveckla ett ICT-aktiverat, datadrivet beslutsstödsverktyg för att göra det möjligt för industrin att överväga hållbarhetsfaktorer för att optimera livslängden för sina produktionsmaskiner. Dessutom syftar det till att utveckla en trendövervakning i realtid av en produktionsanläggnings koldioxidavtryck, med hänsyn till hela leveranskedjan och dess associerade kostnad-CO2e-omvandling. Detta kommer att underlätta övergången från linjär till cirkulär ekonomi, och en mer effektiv förbrukning av resurserna, för att hjälpa små och medelstora företag och stora företag att anta nya regulatoriska krav för att minska koldioxidavtrycket.

De övergripande målen för projektet är:

  1. Utveckling av ICT-aktiverat, datadrivet beslutsstödssystem som implementerar en praktisk ekonomisk ersättningstidsmodell baserad på högkvalitativa, verkliga kostnadsdata och miljöparametrar.
  2. Liveövervakning av koldioxidutsläpp från produktionsmaskiner för att bedöma hållbarhets-KPI:er och uppfylla regulatoriska krav.
  3. Stödja den långsiktiga omvandlingen från linjär till cirkulär ekonomi och mer hållbar resursanvändning.

Projektmål

Projektets mål är att utveckla ett ICT-aktiverat, datadrivet beslutsstödssystem som implementerar en praktisk ekonomisk ersättningstidsmodell baserad på högkvalitativa, verkliga kostnadsdata och miljöparametrar.