Text

Inbyggda system


Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Denna grupp utför forskning om språk, tekniker, mätvärden och processer inom bevis och argumentationsteknik i syfte att certifiera/självvärdera.

Kontaktperson

No partial template found

Mer specifikt ligger fokus på språk, tekniker, mätramar och processer för:

  • modellering
  • analys
  • justifiering/argumentation och certifiering av komplexa pålitliga (datorbaserade) system
  • systematisk återanvändning av certifieringsartefakter
  • ”multi-concern assurance”
  • kontinuerlig certifiering via verktygsintegration
  • ”compliance”/ regulatorisk kravhantering
  • certifieringsrelaterad bevisteknik
  • säkerhet/säkerhetshantering & säkerhet/säkerhetskultur
  • återanvändningsfokuserade mätramar

Pågående forskningsprojekt

In SACSys, we address the core question of how to provide run-time guarantees of safety and cyber-security for time-critical collaborative adaptive systems.


Projektansvarig vid MDU: Marjan Sirjani

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen