Text

Inbyggda system


Säkerhetskritisk teknik

Fokuserar på att överbrygga de teoretiska grunderna för tillförlitlighet och industriell mjukvaruutveckling, med tonvikt på teknik- och processaspekter för komplexa tillförlitliga system.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).


Projektansvarig vid MDU: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

This project addresses design methods for the use of DNNs in airborne safety-critical systems.


Projektansvarig vid MDU: Håkan Forsberg

Huvudfinansiering: Vinnova