Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Förnybar energi

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

ITS-EASY Post Graduate School for Embedded Software and Systems

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).

ITS-EASY envisions to be a unique industrial research school par excellence in the Embedded Systems domain in Sweden. ITS-EASY is focused on topics of paramount importance for dominating parts of Swedish industry: Embedded Systems including Software-Intensive Systems, Dependable (reliable and safe) Systems, and Sensor Systems. The main industrial domains considered are automation, telecommunication and vehicles.