Text

Effektiv funktionssäkerhet för komplexa autonoma produktionssystem - konceptutveckling (ESCAPE-CD)

ESCAPE-CD-projektet kommer att tillhandahålla infrastruktur och lösningar som gör det möjligt att i en produktionsanläggning hantera en flotta av autonoma och semiautonoma fordon och maskiner från flera leverantörer på ett sätt som möjliggör hög produktivitet samtidigt som säker drift kan garanteras på en acceptabel nivå. Projektet utgår från ett eller flera användningsfalls som tillhandahålls av Boliden, tillsammans med en simuleringsbaserad metod för analys av funktionssäkerhet som tillhandahålls av MDU.

Start

2021-11-29

Planerat avslut

2024-10-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Byggnader och deras energiinfrastruktur är konstruerade för flera årtionden. Därför måste energisystemlösningarna för byggnader ta hänsyn till framtida utveckling för att uppnå både ekonomiska mål och hållbarhet. Med ökad oro för klimatförändringar och snabb utveckling av förnybar energi är det viktigt att energileverantörer för såväl el som värme förstår hur förnybara energikällor kommer att förändra framtida energiprofiler och marknadsmodeller. Det kommer också att kräva anpassning av stadsplanerings- och nyttostrategier till de nya marknadsförhållandena där samhällsservicen blir en nätleverantör mer än en energileverantör.

Projektmål

Projektet kommer att utveckla metoder, tekniker och verktyg. Ett eller två specifika scenarier från Boliden kommer att vägleda projektet vars mål är en simuleringsbaserad miljö som utnyttjar geofencing och är anpassad till att säkerställa funktionssäkerhet.

Projektet är organiserat i arbetspaket inriktade på

(1) Arkitektur och process,

(2) Simulering,

(3) Säkerhetsgaranti

(4) Integration och användningsfall