Text

Inbyggda system


Cyberfysisk systemanalys

Forskningsgruppen fokuserar på att analysera cyberfysiska system, som samtidiga och distribuerade system där inbyggda datorer och nätverk övervakar och styr de fysiska processerna.

Kontaktperson

No partial template found

Cyberfysiska system är integrationer av beräkning, nätverk och fysiska processer. Olika innovativa analysmetoder och tekniker behövs för att garantera pålitlighet och effektivitet för cyberfysiska system

Pågående forskningsprojekt

The project focuses on modeling and analyzing event-based asynchronous autonomous systems for safety assurance, performance evaluation, and optimization


Projektansvarig vid MDU: Marjan Sirjani

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen