Text

Kvalitetsökning i testning av inbyggda elektroniska system (Q-Test)

Q-Test kommer att göra det möjligt för STL och VCE att nå en gemensam forskningsagenda genom olika uppstartsaktiviteter, vilket gör det möjligt för båda parter att ansöka om ett gemensamt forskningsprojekt inom en snar framtid, inriktat på kvalitetshöjning i testning av inbyggda elektroniska system.

Start

2024-01-01

Planerat avslut

2024-06-30

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Effektiv testning av Volvo CE:s inbyggda elektroniska system är av yttersta vikt. Både funktionella och icke-funktionella tester och verifieringar gör att VCE kan leverera produkter med förtroende för deras kvalitet, vilket i slutändan stärker Volvos marknadsvarumärke som kvalitetstillverkare av tunga maskiner. Q-Test kommer att göra det möjligt för STL och VCE att nå en gemensam forskningsagenda genom olika uppstartsaktiviteter, vilket gör det möjligt för båda parter att ansöka om ett gemensamt forskningsprojekt inom en snar framtid, inriktat på kvalitetshöjning i testning av inbyggda elektroniska system.

Projektmål

Q-Test kommer att göra det möjligt för STL och VCE att nå en gemensam forskningsagenda genom olika uppstartsaktiviteter, vilket gör det möjligt för båda parter att ansöka om ett gemensamt forskningsprojekt inom en snar framtid, inriktat på kvalitetshöjning i testning av inbyggda elektroniska system.