Text

Programvaru- och systemteknik


Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Forskningsgruppen ASSO fokuserar på automatiserad utveckling av mjukvaruspråk (programmering/modellering) och mjukvara genom att tillämpa avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker.

Kontaktperson

No partial template found

Gruppen bedriver långvarig forskning på tillämpningen av avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker för att automatisera, systematisera och göra utvecklingen av mjukvaruspråk och mjukvara mer flexibel, samt öka mjukvaruutvecklarnas mjukvarukvalitet och produktivitet. Nyckelmetodiken är modelldriven utveckling.

ASSO-gruppens utpräglade fokus är mångfacetterat och inkluderar: konstruktion av domänspecifika språk (DSL) och modelleringsspråk (DSML), automatiserat och sömlöst stöd för blandad multi-notationsredigering av program och modeller, innovativa flerstegs transpilerings- och kompileringstekniker för automatisk generering av exekverbar mjukvara från DS(M)L baserat på program- och modellomvandling, mjukvaruspråk och mjukvaruteknik för robotik och Internet-of-Things.

ASSO är en dynamisk grupp med en varierad uppsättning färdigheter och kunskaper inom såväl mjukvaruspråk och mjukvaruteknik som teoretisk datavetenskap, med automatisering av mjukvaruteknik som gemensam nämnare. Gruppen har ett starkt nätverk av interna och externa samarbeten (både nationellt och internationellt).

Pågående forskningsprojekt

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDU and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative