Text

Hedersdoktorn Erwin Schoitsch säkrar kvaliteten hos datorstyrda produkter

Erwin Schoitsch, Hedersdoktor vid MDU 2024.

Erwin Schoitsch är en av tre personer som 2024 får titeln Hedersdoktor på MDU. Han är diplomingenjör och har i mer än 50 år arbetat med förbättring av mjukvaruprocesser, utveckling och validering av säkerhetsrelaterade system med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Genom utnämningen vill MDU hedra Erwins insatser som varit av stort värde för både lärosätet och samhället i stort.

Erwin Schoitsch har varit anställd vid det österrikiska forskningsinstitutet Austrian Institute of Technology (AIT) och har fortsatt sin gärning även efter pensioneringen. Han har varit, och är vid snart 80 års ålder, fortfarande aktiv i flera europeiska forskningsprojekt, och flera av dem tillsammans med MDU.

Han har arrangerat och medverkat i många workshops och konferenser om pålitliga system, och har ett stort kontaktnät som omfattar både akademi och industri över hela världen. Om du besöker en forskningskonferens eller event inom området ”inbyggda system” kan du vara rätt säker på att träffa Erwin Schoitsch där.

Erwin har bidragit som specialist vid flera av MDU:s prestationer inom området inbyggda system. Ett exempel är forskningsprojektet SAFECOP Länk till annan webbplats., där säker teknik för samverkande system inom trådlös kommunikation för bland annat fordon och sjukvård utvecklades. Även efter sin pensionering har Erwin ihärdigt deltagit i detta och även nya projekt.

Säkrar produkters tillförlitlighet

Erwins insatser handlar om forskningsfrågor kopplade till de etiska och samhälleliga utmaningar som kommer med ökad automation och autonomi hos datorstyrda produkter, exempelvis självkörande bilar och smart produktion. Han fokuserar särskilt på att minimera risken för olyckor genom att införa standardiserade processer som säkrar produkternas kvalitet och tillförlitlighet. Inom detta område anses Erwin vara en världsauktoritet.

Genom att utse Erwin Schoitsch till hedersdoktor vill MDU uppmärksamma och hedra hans historiska insatser inom validering och standardisering av säkerhetskritiska inbyggda system, som varit till stor nytta och värde för såväl lärosätet som samhället i stort. MDU ser fram emot fortsatta intressanta samarbeten med Erwin.

  • Datum 2024-03-07
  • Artikeltyp Porträtt

Riikka Virkkunen uppmuntrar till fler kvinnor inom teknikområdet

Den framstående arbetslivsforskaren och ledaren Riikka Virkkunen är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Hon har genom hela sin forskarkarriär aktivt bidragit till och stöttat en ökad representation av kvinnor inom teknikområdet.

om Riikka Virkkunen uppmuntrar till fler kvinnor inom teknikområdet
  • Datum 2024-03-07
  • Artikeltyp Porträtt

Klas Bergling verkar för att förbättra ungas psykiska hälsa

Klas Bergling, far till Avicii och grundare till stiftelsen Tim Bergling Foundation, är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Genom utnämningen vill MDU uppmärksamma och hedra Klas Berglings insatser för att förbättra den psykiska hälsan bland ungdomar.

om Klas Bergling verkar för att förbättra ungas psykiska hälsa

Kontaktinformation