Text

Datakommunikation

SafeCOP - Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication

SafeCOP (Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication) kommer att etablera en säkerhetsförsörjning, en plattformsarkitektur och verktyg för kostnadseffektiv och praktisk certifiering av samverkande cyberfysiska system (CO-CPS).

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

SafeCOP inriktar sig på säkerhetsrelaterad CO-CPS som kännetecknas av användning av trådlös kommunikation, flera intressenter, dynamiska systemdefinitioner och oförutsägbara driftsmiljöer. I detta scenario har ingen enskild intressent det övergripande ansvaret över det resulterande systemet-av-system.

SafeCOP kommer att tillhandahålla ett tillvägagångssätt för säkerhetsförsäkran av CO-CPS, vilket möjliggör certifiering och utveckling av dem. Projektet kommer att definiera en plattformsarkitektur och kommer att utveckla metoder och verktyg som kommer att användas för att ta fram säkerhetsbevis som behövs för att certifiera kooperativa funktioner. SafeCOP kommer att utöka nuvarande trådlösa teknologier för att säkerställa ett säkert samarbete. SafeCOP kommer också att bidra till nya standarder och förordningar, genom att förse certifieringsmyndigheter och standardiseringskommittéer med de vetenskapligt validerade lösningar som behövs för att skapa effektiva standarder som utökas till att även ta upp frågor om samarbete och system-av-system.

SafeCOP ger tydliga fördelar när det gäller certifiering över flera domäner och implementeringar av samverkande system inom alla adresserade områden: fordon, sjöfart, hälsovård och robotteknik. Fördelarna inkluderar lägre certifieringskostnader, ökad trovärdighet för trådlös kommunikation, bättre hantering av ökande komplexitet, minskad ansträngning för verifiering och validering, lägre totala systemkostnader, kortare tid till marknaden och ökad marknadsandel.