Text

Hedersdoktorer

Vi är stolta över vår starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i våra relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för oss viktiga personer till hedersdoktorer. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med vår Akademiska högtid.

Titeln hedersdoktor, tilldelas den person som har en viktig roll för oss, och som har en tydlig koppling till vår forskning, utbildning eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden. Sedan 2002 har vår fakultetsnämnd utsett 36 hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid MDU

Pär Mårts

Hedersdoktor 2022

Pär Mårts är tidigare ishockeytränare som bidragit till den svenska ishockeyrörelsen bland annat genom sin roll som förbundskapten för Tre Kronor och Småkronorna. På meritlistan finns bland annat OS-guld, VM-guld och ett SM-guld. Under åren har han delat med sig av sina erfarenheter om individer och lag till studenter, chefer och medarbetare.

Fredrik Ullén

Hedersdoktor 2022

Fredrik Ullén är professorn i kognitiv neurovetenskap, som leder ett forskningsinstitut vid Max Planck i Frankfurt, samt en forskargrupp vid Karolinska institutet, och som sägs vara en av Sveriges mest framstående hjärnforskare. Parallellt är han också diplomerad konsertpianist som ger konserter över hela världen.

Rickard Sohlberg

Hedersdoktor 2020

Rickard Sohlberg är innovatör, strateg och entreprenör och ägare av Scarptor Consulting AB. I mångt och mycket en svensk IT-pionjär och visionär med hundratals framgångsrika nationella och internationella projekt bakom sig. Rickard har en stark regional anknytning till MDU.

Gisele Mwepu

Hilde Eide

Hedersdoktor 2020

Hilde Eide är professor i klinisk kommunikation och hälsovägledning vid Universitetet i Sørøst-Norge. Hon har genom sin samverkan inom personcentrerad vård och kommunikation samt hälso- och välfärdsteknik varit central för uppbyggnaden av flera forsknings- och utbildningsområden vid MDU:s akademi för hälsa, vård och välfärd.

Gisele Mwepu

Branislav Selic

Hedersdoktor 2020

Branislav Selic är forskare inom programvaruteknik och grundare till Malina Software. Genom sin samverkan med forskargrupper på MDU under de senaste tio åren har han både direkt och indirekt bidragit till att kraftigt stärka universitetets profilområde inom inbyggda system.

Gisele Mwepu

Gisele Mwepu

Hedersdoktor 2018

Gisele Mwepu studerade vid MDU och har magisterexamen i datalogi och civilingenjörsexamen i datateknik. Gisele Mwepu har startat och driver två bolag, dels Soft Solutions Partner, ett mjukvaruföretag som framför allt utvecklar språkappar, dels fintechbolaget Okapi Finance International, som hjälper människor som saknar bankkonto med finansiella transaktioner i framför allt utvecklingsländer.

Ola Sellin

Hedersdoktor 2018

Ola Sellin är ledare för utveckling av testsystem på Bombardier, Senior engineer TCMS (Train Control Management System) och civilingenjör i elektroteknik från KTH. Han har samarbetat med MDU i tio år och under tiden varit delaktig som dörröppnare samt bidragit till utveckling i olika samarbetsprojekt.

Johan Fastbom

Hedersdoktor 2018

Johan Fastbom tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1984. Fyra år senare disputerade han i farmakologi och sedan 1990-talet har Johan Fastbom forskat inom området äldre och läkemedel.

Sedan 2011 är han professor i geriatrisk farmakologi vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid KI, där han är verksam vid Aging Research Center (ARC).

Gunilla Lööf

Hedersdoktor 2016

Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Hennes arbete har anknytning till både MDU:s utbildningar inom hälsa och välfärd, och forskningen kring information till barn på sjukhus. Hon har ett stort engegemang i Operation Smile och varit med och utvecklat Narkoswebben. Gunilla kan tjäna som en stark inspirationskälla, främst för detta, men även för hela MDU genom sitt humanitära arbete.

Mats Forsgren

Hedersdoktor 2016

Mats Forsgren är en stark inspirationskälla för flera forskare vid MDU.

Med begrepp som ”The Multicenter Firm”, ”Subsidiary Embeddedness” och ”Centres of Excellence” har hans forskning satt stark prägel på teoribildningen inom internationellt företagande. Mats Forsgrens idéer och forskning kring dotterbolagens betydelse och påverkan på de multinationella företagens strategier och utveckling, är en av de forskningsinriktningar från Sverige som vunnit världsrykte.

Tomas Lagerberg

Hedersdoktor 2016

Tomas Lagerberg, chef för automationsforskningen vid ABB Corporate Research i Västerås, har under flera år varit en stark representant för ABB i utvecklingen av industrisamarbetet med MDU. Han har god kunskap om MDU och ABB samt betraktas som en god vän till MDU av många forskare. Personer verksamma inom forskning och utbildning på MDU ta del av hans kunskap om vad digitaliseringen i samhället möjliggör.

Gunnar Svedberg

Hedersdoktor 2015

Gunnar Svedberg har gedigen erfarenhet och expertis inom högskolevärlden. Han har en bakgrund som professor i energiteknik och har varit vicerektor. Han har publicerat sin vetenskapliga verksamhet främst inom områdena matematisk modellering, simulering av processer, miljö- och energiteknik.

Gunnar Svedberg var vice ordförande i MDH:s högskolestyrelse, 2006-2013.

Bob Perry

Hedersdoktor 2015

Bob Perry är professor i matematikdidaktik och övergångar i skolan vars karriär har tagit honom till universitet runt om i Australien och även i övriga världen. Han forskar om matematikundervisningen i tidiga år, övergångar i skolan och ursprungsfolks utbildning. Han har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel.

Bob Perry är en av grundarna till Pedagogies of Educational Transitions (POET) som ger möjlighet att arbeta med forskarkollegor, bland annat vid MDU.

Birgitta Svendén

Hedersdoktor 2013

Birgitta Svendén en av Sveriges mest framgångsrika operasångerskor. MDU värdesätter hennes expertis från musikbranschen och hennes framstående ledarskap som tidigare rektor för Operahögskolan i Stockholm och nu som vd och operachef för Kungliga Operan.

Birgitta Svendén är en unik inspirationskälla och förebild.

Kurt-Lennart Lundbäck

Hedersdoktor 2013

Kurt-Lennart Lundbäck är vd för Arcticus Systems och har sedan starten av MDU:s största forskningsinriktning, Mälardalen Real Time research Centre (MRTC), varit engagerad i forskning och utbildning vid universitetet.

Med sin djupa insikt i både akademins och näringslivets förutsättningar har han gett MDU tillgång till industriellt relevanta forskningsfrågeställningar. Han har dessutom starkt bidragit till att synliggöra MDU:s forskning.

Luciënne Blessing

Hedersdoktor 2013

Luciënne Blessing är professor i Engineering Design and Methodology vid Université de Luxembourg. Hennes forskning präglas av både teoretiska och sociala mål och hon utgår ofta från tvärvetenskapliga perspektiv som inkluderar ämnen som sociologi och psykologi. Forskningen sker vid MDU, i första hand i samproduktion med näringslivet.

Genom sitt omfattande internationella kontaktnät bidrar hon bland annat till att stärka MDU:s internationella kontakter.

Björn Stigson

Hedersdoktor 2011

Björn Stigson strävar ständigt efter att stimulera, utforska, dela kunskaper, erfarenheter och “best practice” med företag, som strävar efter att positionera sig avseende hållbar utveckling.

1995 blev Björn Stigson utsedd till president för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Han har dessutom aktivt deltagit i rådgivning av styrelser och kommittéer.

Paola Inverardi

Hedersdoktor 2011

Paola Inverardi är en av de internationellt ledande forskarna inom programvaruteknik. Vid en utvärdering av ACM 2007 utsågs hon till en av de 20 bästa forskarna i världen i området. Hennes publikationslista är imponerande: mer än 150 publikationer, h-index 26. Paola är också mycket aktiv i internationella forskningsnätverk.

Paola Inverardi är vetenskaplig rådgivare för vårt SSF-finansierade strategiska forskningscenter Progress.

Karin Ljungström

Hedersdoktor 2010

Karin Ljungström är forskningschef på St Jude Medical. Den implanterbara pacemakern, som är ett av St Judes Medicals produkter, är en svensk medicinsk-teknisk uppfinning som som har betytt oerhört mycket för den enskilde patienten.

MDU samarbetar inom området medicinsk teknik med St Jude Medical. Karin Ljungström och St Jude Medical har instiftat ett forskningsstipendium för unga forskare.

Sarah Wägnert

Hedersdoktor 2010

Sarah Wägnert är upphovskvinna till Lex Sarah, som är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen. Paragrafen föreskriver att den som är anställd inom service och omvårdnad av äldre och funktionshindrade är skyldig att anmäla övergrepp, vanvård och liknande missförhållanden till socialnämnden. Sarah Wägnert gjorde skillnad genom att ta ställning för de svaga och utsatta. Hon satte därigenom fokus på att kvalitet i vården gäller för alla.

Annika Helker Lundström

Hedersdoktor 2008

Annika Helker Lundström utnämndes till hedersdoktor för sitt engagemang för ökad materialåtervinning framför andra alternativ, som deponering och förbränning. Det har bidragit till att flera återvinningsföretag har utvecklats från att bland annat vara sophanteringsföretag till att bli råvaruleverantörer.

Karl-Henrik Robèrt

Hedersdoktor 2008

Karl-Henrik Robèrt har med en strategisk medvetenhet och ett outtröttligt engagemang arbetat för att öka kompetens och medvetande om hållbar utveckling.

Han grundade Det Naturliga Steget för att påskynda en hållbar utveckling av samhället ur ett globalt perspektiv.

1999 erhöll Karl-Henrik Robèrt priset Green Cross Award for International Leadership och 2000 erhöll han priset Blue Planet Prize.

Karin Caldwell

Hedersdoktor 2007

Karin Caldwell är professor emeritus i ytbioteknik vid Uppsala universitet och har under en längre tid haft ett nära samarbete med MDU. Genom samarbetet har en framstående forskning kommit MDU till del. Detta har lett till flera banbrytande publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter i framförallt USA, och har placerat MDU på världskartan.

Bo-Göran Ulfberg

Hedersdoktor 2007

Bo-Göran Ulfberg har starkt bidragit till såväl MDU:s som Volvos och näringslivets utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

Han har under åren initierat forskning, gett möjligheter, stöd och finansiering till MDU och främst studenter och anställda på institutionen för innovation, design och produktutveckling.

Bo Kjellén

Hedersdoktor 2005

Bo Kjellén är tidigare chefsförhandlare i miljödepartementet och ledde bland annat den svenska delegationen vid Rio-konferensen 1992 och under klimatförhandlingarna 1991-2001. Han var ordförande i en av plenararbetsgrupperna inför Rio-konferensen och ledde även förhandlingarna om FN:s konvention mot ökenspridning. Bo Kjellén är senior research fellow vid Stockholm Environment Institute.

Bo Kjellén har visat ett aktivt intresse för MDU:s utveckling genom att medverka i flera kurser på grund- och forskarutbildningsnivå.

Mirka Mikes Lindbäck

Hedersdoktor 2005

Mirka Mikes Lindbäck har genom sitt stora engagemang för MDU bidragit till utveckling av forskning och utbildning. Hon har också medverkat till att stärka relationerna mellan universitetet och näringslivet, särskilt ABB. I egenskap av att vara kvinna, forskare och företrädare för en internationellt stark teknisk företagskoncern är hon en god förebild för många av universitetets kvinnliga ingenjörsstudenter.

Salvatore Grimaldi

Hedersdoktor 2004

Salvatore Grimaldi förvaltar och tillämpar de kunskapsområden som är bärande för MDU: förnyelse, innovation och entreprenörskap.

Han startade sitt första företag, Grimaldis Mekaniska Verkstad, i Köping 1970. I dag består Grimaldi Industri-koncernen bland annat av Cycleurope med varumärken som bland annat Crescent, Monark, DBS, Bianchi, Karlsson Spools, Plockmatic International och Bianchi Café & Cycles.

Margot Wallström

Hedersdoktor 2004

Margot Wallström var tidigare utrikesminister. Hon har varit FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt och var tidigare EU-kommissionär med ansvar för institutionella relationer och kommunikation. Hon har och har även varit EU-kommissionens förste vice ordförande, EU:s miljökommissionär samt Sveriges EU-kommissionär och dessförinnan innehavare av flera ministerposter som kulturminister och socialminister.

Margot Wallström har också under lång tid arbetat målinriktat och framgångsrikt med de frågor som prioriteras högt på MDU: miljö och hållbar utveckling.

Hans Rausing

Hedersdoktor 2004

Hans Rausing innehade under tre år en gästprofessur i innovation och entreprenörskap vid den tidigare institutionen för innovation, design och produktutveckling (IDP) vid MDU. Under de tre åren tillförde han universitetets mycket värdefulla kunskaper om Sveriges tekniska utveckling i ett internationellt perspektiv och innovationernas betydelse för landet de senaste 50 åren. Hans Rausing avled 2019.

Marja Widell

Hedersdoktor 2003

Marja Widell har som industriforskare varit med om att ta fram ett alternativ till PCB och varit aktiv i utvecklingen av bränsleceller.

Under 1990-talet var Marja Widell ABB:s miljöchef, och genomförde de första miljörevisionerna inom de svenska ABB-bolagen. Hon kom att bli en förebild för miljöchefer i Sverige och utomlands, inom ABB och externt. Idag är Marja Widell mentor för kvinnliga doktorander vid MDU.

Ivan Öberg

Hedersdoktor 2003

Ivan Öberg var den förste rektorn vid MDU. Han var med och byggde upp universitetet från grunden och lade ner sin själ i detta arbete.

Den tekniska och naturvetenskapliga delen av verksamheten utvecklades under Ivan Öbergs ledning från ingenting till etablerad ingenjörsutbildning i samarbete med KTH samt en omfattande uppdragsutbildning. Ivan Öberg avled 2019.

Lena Treschow Torell

Hedersdoktor 2002

Lena Torell var VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 2001-2008 och har spelat en stor roll för universitetets forskningsutveckling. Hon har även varit programdirektör vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum.

Bengt Asker

Hedersdoktor 2002

Bengt Asker var länge varit verksam i programvaruindustrin och var bland annat ordförande i ARTES styrelse, ett strategiskt forskningsinitiativ inom realtidssystem. Han har haft stor betydelse för MDU:s realtidsforskning. Bengt Asker avled 2005.