Text

Pristagare till pedagogiskt pris är utsedda

Genom att lyfta fram skickliga lärare och andra medarbetare vid MDU sätter lärosätet inte bara pedagogisk skicklighet i centrum, utan stimulerar även pedagogisk utveckling och vidareutbildning. Priset går till framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Det kan ske genom undervisning på ett innovativt och kreativt sätt, eller genom att låta studenterna tidigt få kontakt med sina framtida arbetsgivare. Priset kan också gå till någon som fokuserar på sina studenter – uppmuntrar dem att vara nyfikna, kreativa och att tänka kritiskt.

Priset består av en summa på 50 000 kronor och delas ut i samband med Akademisk högtid den 5 april 2024. Pristagarna delar på summan, som ska användas för att bidra till deras pedagogiska utveckling.

Fyra kategorier

Kriterierna för det pedagogiska priset innehåller fyra kategorier. De som är utsedda till mottagare av priset 2024, är relevanta inom flera kategorier.

 1. Undervisningsinsatser
  Den/de nominerade har visat undervisningsskicklighet genom att möjliggöra och utveckla lärande för alla studenter.
 2. Samverkan – intern och extern
  Den/de nominerade har visat engagemang och förmåga i att samverka med kollegor eller med representanter från studenternas framtida arbetsgivare.
 3. Pedagogisk ledning
  Den/de nominerade har på olika sätt arbetat för att utveckla utbildningen och undervisningen.
 4. Spridning av modeller och resultat
  Den/de nominerade har arbetat för att sprida goda modeller och resultat både i regionen, i landet och utomlands.

Pristagare till pedagogiskt pris

När vi sätter studentens lärande i centrum behöver vi lärare som skapar goda förutsättningar för inlärning och som ger studenterna stöd att klara sin utbildning. Nomineringarna visar att vi har många uppskattade lärare på MDU vilket förstås är mycket glädjande. Ett extra grattis till de tre som fick priset, säger Cecilia Bjursell, prorektor vid MDU.

Pristagare till det pedagogiska priset 2024 är:

 • Anna Johansson, universitetslektor och avdelningschef vid avdelningen för ekonomi och statsvetenskap inom akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
 • Bjarne Hindersson, universitetsadjunkt vid avdelningen för informationsdesign inom akademin för innovation, design och teknik (IDT)
 • Helena Wreeby, universitetsadjunkt vid avdelning för fysioterapi inom akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Motiveringar:


Som avdelningschef verkar Anna Johansson för att höja den högskolepedagogiska medvetenheten och kompetensen på sin avdelning. Hon har en välutvecklad och genomtänkt strategi som pedagogisk ledare och skapar goda möjligheter för sina medarbetare att utvecklas pedagogiskt. Samtidigt strävar hon efter ökad utbildningskvalitet inom olika ämnen på avdelningen. Anna driver arbetet framåt genom att till exempel fokusera på pedagogiska frågor under arbetsplatsträffar, diskutera pedagogisk utveckling under medarbetarsamtalen, anordna gemensamma pedagogiska kurser för avdelningen, peppa sina medarbetare att dokumentera pedagogisk skicklighet och meritera sig som excellenta lärare samt gynna en arbetskultur som stimulerar erfarenhetsutbyte i pedagogiska frågor.

Anna är en god förebild för både sina medarbetare och chefskollegor. Hon bidrar till ökad samverkan mellan ämnen på avdelningen, mellan akademier, med stödfunktionerna inom MDU och även till extern samverkan. Anna har en aktiv dialog med studenterna i kurser och programråd. Hon har själv läst flera högskolepedagogiska kurser och deltar regelbundet med bidrag på olika konferenser inom det högskolepedagogiska området.

Anna Johansson tilldelas det pedagogiska priset för sitt engagerade och systematiska arbete med pedagogisk ledning och för spridning av pedagogiska modeller och resultat. Hennes insatser är centrala för kvalitativ utbildning och förbättrad pedagogik för våra studenter.


Bjarne Hindersson har under flera kurser inom informationsdesign gett studenterna skarpa projekt där de får samverka redan under första terminen och testa på framtida yrken tidigt i utbildningen. Bjarne har varit noggrann med att studenterna ska utvecklas genom att stötta och peppa dem till att tro på sig själva. Tack vare Bjarne och hans givande kurser har flera studenter kommit i kontakt med arbetslivet under studierna, vilket har resulterat i praktikplatser samt anställningar.

Bjarne har visat engagemang och förmåga att arbeta aktivt för att inslag av samverkan med studenternas framtida arbetsgivare ingår i utbildningen på ett meningsfullt sätt. Nära samarbeten med industri och skarpa projekt inom ramen för kurserna ger studenterna en klarare bild av den framtida arbetsmarknaden och dess möjligheter.

Bjarne Hindersson tilldelas det pedagogiska priset för sitt engagemang för studenterna och deras kontakter med yrkeslivet. Hans insatser är viktiga för att öka motivationen hos studenterna och ge tydliga målbilder, vilket i sin tur är positivt för studenternas incitament att slutföra sin utbildning.


Helena Wreeby är en mycket uppskattad och engagerad lärare på fysioterapeutprogrammet. Studenterna gillar hennes förmåga att utforma intresseväckande föreläsningar. Hon förklarar på ett sådant sätt så man förstår och vid behov anpassar och utvecklar hon så att alla ska hänga med. Helena använder olika metoder under sina föreläsningar och lektioner som skapar ett öppet klimat. Studenterna får använda kreativitet och kritiskt tänkande för att lösa de uppgifter Helena ger. Detta skapar engagemang och nyfikenhet då studenterna själva får vara aktiva i sitt lärande.

Helena uppmanar studenterna att samverka med varandra och lärarna. Hon ser till att alla har tillgång till viktig information. Hon är själv aktiv och lätt tillgänglig för att tålmodigt svara på frågor. Hon är omtänksam och stöttande om problem uppstår. Helena har gjort ett konferensbidrag där hon med flera har redogjort för studentcentrerat lärande i anatomi i Norden och har därav bidragit till spridning av pedagogiska modeller och resultat.

Helena Wreeby tilldelas det pedagogiska priset för sina uppskattade undervisningsinsatser och förmåga att engagera och aktivera studenterna. Hon är ett föredöme när det gäller förmågan att lära ut och visa omtänksamhet.

Nomineringen

Både studenter och medarbetare vid MDU kunde nominera en eller flera kandidater till det pedagogiska priset – enskilda medarbetare, lärarlag, en avdelning eller en sektion.

Nomineringsförfarandet har uppmärksammat ett stort antal lärare för deras väldigt goda och mycket engagerade insatser som uppskattas av både studenter och kollegor.

Det lämnades in 32 nomineringar som omfattar 25 enskilda eller grupper av lärare och andra anställda. Totalt har 69 namngivna individer lämnat en eller flera nomineringar.

Kontaktinformation