Text

Delaktighet och engagemang ger samverkansmedalj

Helena Jerregård vice rektor för samverkan vid MDU, Lars Wiklander samverkansmedaljör och Head of Network Control, Grid Automation Europe på Hitachi Energy samt Johan Frisk samverkanskoordinator på MDU.

MDU:s samverkansmedalj delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut av vicerektor för samverkan vid MDU under universitetets Akademiska högtid, vilket är en tradition där akademiska prestationer är i fokus.

Lars Wiklander, Hitachi Energy, tilldelas samverksmedaljen 2024

Att Lars Wiklander får samverkansmedaljen i år känns väldigt roligt, det är människorna som möjliggör samverkan och Lars är en förebild som alltid ser möjligheterna och lösningarna. Lars har förmågan att engagera ett team på Hitatchi Energy så att vi tillsammans stärker samverkan inom både utbildning och forskning med det övergripande syftet att skapa en mer hållbar värld, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid MDU.

Motivering:

Lars Wiklander har visat en oöverträffad nivå av engagemang och initiativ i samarbetet med MDU. Genom sitt progressiva synsätt, starka vilja att utforska nya idéer och lyhördhet inför förändring har Lars Wiklander spelat en avgörande roll i att främja innovation och stärka banden mellan Hitachi Energy och MDU. Hans förmåga att aktivt delta i olika initiativ och uppmana till samarbete har varit en nyckelfaktor för partnerskapets framgång. Lars har inte bara varit närvarande vid bordet för viktiga diskussioner, utan har också varit en drivande kraft bakom flera banbrytande projekt, inklusive universitetets satsning på Finnslätten.

För sitt mod, driv och dedikation till att förstärka samarbetet mellan MDU och Hitachi Energy, är Lars Wiklander en ytterst värdig kandidat till att motta MDU:s samverkansmedalj för 2024.

Ökat fokus på samverkan

Det är en stor ära för mig och Hitachi Energy att ta emot MDU:s samverkansmedalj för 2024. Att arbeta nära ett nyutnämnt universitet är oerhört inspirerande och ger fantastiska möjigheter till utveckling inom vår egen organisation, med andra samverkanspartners och med studenter och forskare på MDU. Vi kommer framöver öka vårt fokus på samverkan då vi ser att detta är helt avgörande för att driva på den förnybara omställningen och möjliggöra en hållbar energiframtid för alla, säger Lars Wiklander.

Kontaktinformation