Text

Utbildning och samverkan

MDU erbjuder ett brett utbud av fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma, i syfte att möta dagens och morgondagens behov hos näringsliv och offentlig sektor.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet i kurserna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

 

Projektet Premium

I projektet Premium erbjuder MDU skräddarsydda kurser för morgondagens industri. MDU vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

Läs mer

Fortbildning förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Projektet Prompt

I projektet Prompt erbjuder MDU onlinekurser för ingenjörer och mjukvaruutvecklare inom områdena Applied AI, Software Engineering och Computer Systems Engineering.

Läs mer

Projektet FutureE

Nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Läs mer

Hälsa och välfärd

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd.

Läs mer

Kompetensutveckling med LevelUp

Inom projektet LevelUp erbjuder MDU ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

Läs mer

Kompetensutveckling ekonomi och marknadsföring

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar med ekonomi och marknadsföring.

Läs mer

MOOC och öppna seminarier

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online via nätet och är helt kostnadsfria.

Läs mer