Text

Utbildning och samverkan

MDU erbjuder ett brett utbud av fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma, i syfte att möta dagens och morgondagens behov hos näringsliv och offentlig sektor.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet i kurserna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

 

Fortbildning inom teknik

Tillsammans med industrin tar vi fram korta fristående kurser speciellt anpassade till industrins behov och de yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling.

Läs mer

Fortbildning förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd.

Läs mer

Kompetensutveckling ekonomi och marknadsföring

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar med ekonomi och marknadsföring.

Läs mer

MOOC och öppna seminarier

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online via nätet och är helt kostnadsfria.

Läs mer