Text

  • Studieort U2-145. MDU, Universitetsplan 1 Västerås
Datum
  • 2024-04-11 12:30–15:30

Workshop med näringslivet

Center för välfärdsförändring bjuder in till en andra workshop för att ta del av näringslivets perspektiv.

I centret samlar vi kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans ta oss an nuvarande och framtida utmaningar inom välfärden, baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

Målgrupp

För dig som representerar näringslivet och vill bidra till centrets uppbyggnad genom att delge ert perspektiv. Ni är alla välkomna, både ni som deltog i vår workshop i november 2023 och ni som inte varit i kontakt med centret tidigare.

Program

Workshopen inleds med en lunch som serveras kl. 12.00.

Program för workshopen kommer under våren 2024.

Anmälan

Anmälningslänk kommer i mars 2024

Kontaktinformation