Text

Varför finns vi?

Välfärden står inför stora utmaningar med fler äldre och en minskande arbetskraft. Svenskarna lever allt längre. Antalet personer som är 80 år och äldre beräknas exempelvis öka med 50 procent fram till 2029. Det är i grunden positivt men det ställer också högre krav på samhället när fler ska försörjas av färre. Behovet av både hälso-och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden.

För att möta utmaningen behöver vi som individer vara friskare, mer aktiva och självständiga längre upp i åldrarna. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av framtida omsorg minska.

Verksamheterna behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven. Välfärden behöver utveckla nya system, produkter och tjänster som både bibehåller och ökar våra egna förmågor samtidigt som det effektiviserar arbetet. Det innebär att vi behöver teknik – men rätt använd i människans tjänst så att personalens tid och kunskaper läggas på de insatser där de behövs som bäst. Det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Vi vill att alla ska leva ett friskt, aktivt och självständigt liv. Hälso- och välfärdstekniken möjliggör att vi kan klara oss själva i större utsträckning utifrån våra egna förutsättningar.

Tillsammans förändrar vi välfärden för att skapa ett bättre liv – hela livet.


Det kan vi hjälpa dig med

Ta del av det vi kan erbjuda dig

 

Kontakta Center för välfärdsförändring

Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se