Text

Projekt

Här ser du aktuella forskningsprojekt som Center för välfärdsförändring är delaktig i. Vi genomför projekt tillsammans med alla som jobbar inom välfärdsområdet. Tillsammans diskuterar, studerar och löser vi utmaningarna utifrån olika perspektiv. Den samlade kunskapen omsätts sedan till praktisk nytta.

Pågående projekt

Innovationsarbete till ny nivå

Hälso- och sjukvården behöver nya innovationer och arbetssätt för att klara framtidens vård. Genom ökat samarbete mellan vård- och omsorgssektorn, akademi och näringslivet kan vi bättre ta tillvara på den samlade innovationsförmågan och kompetensen inom området.

Läs mer

Forskning på nytt arbetssätt med välfärdstjänster

Upphandling av hälso- och välfärdsteknik kan vara en krånglig process, särskilt om man ska upphandla flera typer av teknik i olika omgångar.

Läs mer

Effekter av införande av välfärdsteknik i Västerås stad

Risk för fallolyckor, avvikelser från boendet, och behov av fysisk tillsyn i omsorgsboenden ställer höga krav på personalen och kan ha stor påverkan på de boendes livskvalitet.

Läs mer

Förebyggande vård med stöd av samlad data

Dagens flöde av data från individer, kommuner och regioner saknar en sammanhållen struktur för effektiv planering och uppföljning av hälsoinsatser. Det finns en utmaning med att balansera personlig integritet med samhällsnytta genom att samla in och analysera data för att identifiera hälsotrender och förskjuta vårdbehov.

Läs mer

Kontakta Center för välfärdsförändring

Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se