Text

Projekt

Center för välfärdsförändring genomför projekt i samverkan och samproduktion med omgivande samhället utifrån välfärdsutmaningar. Centrets forskare möter övriga parter och tillsammans diskuterar, studerar och löser identifierade utmaningar utifrån sina olika perspektiv och omsätter den samlade kunskapen till praktisk nytta.

Pågående projekt

Forskning på nytt arbetssätt med välfärdstjänster

Upphandling av hälso- och välfärdsteknik kan vara en krånglig process, särskilt om man ska upphandla flera typer av teknik i olika omgångar.

Läs mer

Effekter av införande av välfärdsteknik i Västerås stad

Risk för fallolyckor, avvikelser från lokaler, och behov av fysisk övervakning i omsorgsboenden ställer höga krav på personalen och kan ha stor påverkan på de boendes livskvalitet.

Läs mer