Text

Forskning på nytt arbetssätt med välfärdstjänster

Upphandling av hälso- och välfärdsteknik kan vara en krånglig process, särskilt om man ska upphandla flera typer av teknik i olika omgångar.

Drönare flyger iväg med en akutväska.

Till det tillkommer att kartlägga behov, tillämpning och utbildning kring tekniken, förändringsarbetet, avveckling av gamla system med mera vilket kan kräva förvånansvärt mycket resurser. Dessutom kanske med ett flertal leverantörer inblandade. Vad skulle hända om man upphandlade allt man kunde tänka sig behöva på sikt i ett svep?

Det var precis vad Eskilstuna kommun gjorde nyligen. De skaffade en "helhetsleverantör" av välfärdstjänster som ska se till att de har allt de behöver inte bara nu utan även de närmaste 8 åren, inklusive allt relaterat till tekniken. Förmodligen är det tiotusentals invånare och anställda som kan komma att få stöd av tekniken, under många livsskeden och i många situationer. Detta kräver såklart en hel del insikt från kommunens sida, att man både kan identifiera och bekräfta behoven, förstå hur nyttan kan uppstå, och räkna på hur det har skett.

Center för välfärdsförändring är en samarbetspart i detta avgörande arbete för att stödja kommunens vägval, utvärdera effekterna av leverantörens arbete, och även följa den unika modellen som kommun har valt. Kunskapsutvecklingen i och spridning av detta samarbete förväntas vara stort, både inom kommunens verksamhet och för andra aktörer i Sverige som funderar på hur det egna arbetet med hälso- och välfärdsteknik ska bli mer vetenskapligt och därmed utvärderingsbart.

Kommunen, leverantören, och Centret kommer att samarbeta runt gemensamma önskade utfall, vilka effekter som faktiskt uppnåtts och hur nyttan för individ och samhälle ska beräknas.

Läs mer här om Eskilstuna kommuns arbete med Helhetsleverans av välfärdstjänster Länk till annan webbplats.

Kontakt