Text

Det erbjuder vi dig

Vi hjälper dig att lösa just din utmaning. Genom att mobilsera den samlade kunskapen inom hälso- och välfärdsteknik kan vi, tillsammans, driva den omställning som krävs för vår framtida välfärd. Här ser du vad vi kan hjälpa dig med.

Kompetensteam inom hälso- och välfärdsteknik

Vi sätter samman ett kompetensteam baserat på er utmaning. Kompetensteamet matchas utifrån behov och består av olika forskare som ingår i centrets uppbyggnadsteam. Beroende på er utmaning deltar även olika representanter från kommun, region, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans diskuterar vi er utmaning utifrån olika perspektiv och vilka steg vi skulle kunna ta för att lösa den framåt med er.

Forskningsinriktningar som finns representerade i centret


Evidensbaserade metoder inom välfärdsförändring

Vi ger en överblick över de evidensbaserade metoder som finns inom välfärdsförändring. Exempelvis inom implementering, kompetensinventering, ledarskap eller evidens för befintlig välfärdsteknik, exempelvis nattkameror och läkemedelsrobotar.

Forskning utifrån er utmaning

Vid en genomgång av forskningen kan det vara så att det inte finns någon tidigare forskning. I så fall kan vi koppla ihop dig med forskare i syfte att skapa nya forskningsprojekt inom ditt område.

Kompetensutveckling

MDU är ett lärosäte. Om ni är behov av kompetensutveckling kan vi hjälpa dig att sätta ihop ett specialdesignat utbildningspaket utifrån din utmaning.

Evidensframtagning av produkt eller metod

För att en produkt eller en metod inom hälso- och välfärdsteknik ska komma till nytta i vård- och omsorg krävs evidens. Vi kan koppla ihop dig med forskare för att beforska din produkt och ge dig evidens.

Utveckling av ditt innovationsarbete

MDU har stark innovationsforskning. Vi kan hjälpa dig att komma vidare i ditt arbete med innovation.

Samverkan – vi kopplar ihop dig med rätt aktör

Genom centrets placering vid MDU har centret ett stort nätverk av samverkansparters både inom och utanför universitetet. MDU har dessutom ett antal samverkansplattformar kopplade till området hälso- och välfärdsteknik. Vi hjälper dig att landa din fråga hos rätt aktör och hjälper till att etablera en första kontakt.

 

Kontakta Center för välfärdsförändring

Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se